RHCSA 8 Studiehandbok

under många år Linux-administratörer har förlitat sig på schemaläggning jobb med cron. Huvudsystemkonfigurationsfilen för crond är / etc /crontab men vi har också förlängningskatalogen,/etc / cron.d och kataloger som vi kan lägga till skript i för utförande, / etc / cron.timme, / etc / cron.dagligen och så. Användare kan skapa sina egna crontabs med kommandot crontab-e. följande visar huvudfilen / etc/crontab:

# cat /etc/crontabSHELL=/bin/bashPATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/binMAILTO=root# For details see man 4 crontabs# Example of job definition:# .---------------- minute (0 - 59)# | .------------- hour (0 - 23)# | | .---------- day of month (1 - 31)# | | | .------- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat# | | | | |# * * * * * user-name command to be executed

om vi behöver schemalägga en uppgift att köra varje vardag, måndag till fredag kl 15:30 kan vi lägga till en ny fil nedan /etc/crond.g/. Arbeta som root skapar vi filen:

# echo "30 15 * * 1-5 root df -h \> /tmp/diskfree" > /etc/cron.d/diskfree

för att schemalägga en uppgift att köra varje 10 minuter till cron-fil kan likna detta:

# echo "*/10 * * * * root df -h \> /tmp/diskfree10" > /etc/cron.d/diskfree10

system cron-filerna innehåller det extra fältet för användarkontokontexten som ska användas när uppgiften utförs. Som ett alternativ till schemaläggning jobb med cron systemfiler, kan vi också använda crontab kommandot för att skapa och hantera användar cron jobb som inte använder användarfältet. Precis som med at kan vi styra åtkomsten till användarkronor med /etc/cron.förneka och / etc / cron.Tillåt filer. Som standard endast / etc / cron.neka-filen finns av de två filerna och är tom. En tom neka filer då kommer att neka ingen användare accout men vi lägger till en lista med namn, en per rad kommer att förneka thoses listade användare. Skapa filen / etc / cron.Tillåt ger endast åtkomst till de listade användarna i Tillåt-filen. En tom / etc / cron.Tillåt fil tillåter åtkomst till ingen användare, vilket är detsamma som att neka åtkomst till alla.

kommandot crontab används för att hantera användarcrontabs. När du redigerar användarfiler inkluderar vi inte användarfältet eftersom kontokontexten alltid är ägaren till crontab-filen.

för att redigera eller skapa en ny crontab för ditt eget konto:

$ crontab -e

för att redigera eller skapa en ny crontab för en annan användare arbetar vi som root:

$ sudo crontab -e -u user1

för att lista en användare crontab använder vi crontab-l och för att radera en användare crontab är det crontab-r. standard är att arbeta med den aktuella användaren men som root kan vi använda alternativet-u för att arbeta i samband med en annan användare.