”Retinektomi har fördelar jämfört med avslappnande retinotomi eftersom retinektomi tar bort all nekrotisk vävnad som är anterior till omkretsskäret och minskar riskerna för neovaskularisering av främre segment, kronisk hypotoni och förmodligen proliferativ vitreoretinopati (PVR) återfall”, säger Steve Charles, MD.

Dr.Charles är grundare av Charles Retina Institute och klinisk professor i oftalmologi, University of Tennessee, Memphis. Han utvecklade också retinektomi-under-air-tekniken.

”en fördel med retinektomi-under-luft snarare än underbalanserad, saltlösning eller perfluoro-n-oktan (PFO) är att kirurgen bättre kan bedöma rätt mängd vävnad att ta bort”, förklarade Dr.Charles. ”Retinektomi-under-air minskar behovet av hemostas, och genom att undvika PFO sparar det pengar och eliminerar subfoveal PFO.”

Figur 1. Med tillstånd av Steve Charles, MD

Retinektomiprocedur

behovet av att utföra retinektomi fastställs efter att ha slutfört de vanliga stegen för att identifiera och eliminera faktorer som skapar dragkraft och förhindrar näthinnan från att fästas igen. Sekvensen börjar med avlägsnande av frontalplan glaskropp och främre ögla dragkraft, följt av skalning av uppenbara epiretinala membran, för vilka Dr.Charles förespråkar användning av inre begränsande membran (ILM) pincett. (Se Figur 1-3.)

Figur 2. Med tillstånd av Steve Charles, MD

Figur 3. Med tillstånd av Steve Charles, MD

därefter nås några signifikanta subretinala band som Tältar upp näthinnan genom ”punch-through retinotomi” som utförs med hjälp av en sluten tång, säger Dr.Charles, som beskriver en annan teknik som han utvecklade. (Se Figur 4 och 5.)

Figur 4. Med tillstånd av Steve Charles, MD

sedan dräneras subretinalvätska internt genom den befintliga retinala pausen, med hjälp av en mjukspetskanyl eller glasögonskärare om det finns potential för kvarvarande glasögon. När subretinalvätska slutar minska under intern dränering startas vätske-luftutbyte och fortsätter samtidigt med intern dränering.

”underlåtenhet att återmontera har inget att göra med dålig teknik, men uppstår på grund av kvarvarande dragkraft”, tillade Dr.Charles.

om subretinalvätskan slutar minska innan näthinnan är fäst, bör kirurger leta efter en bidragande orsak och kan börja med en sökning efter kvarvarande glasögon. Om det hittades rekommenderade Dr. Charles att utföra vitrektomi-under-air (”interface vitrectomy”).

Figur 5. Med tillstånd av Steve Charles, MD

”lägg inte in en perfluorkolvätevätska, triamcinolon eller infusionsvätska”, sa Dr.Charles. ”Gör vitrektomi-under-luft, se till att porten är i glasvätskekomponenten.”

han tillade att det bara kan göras med en peristaltisk pump.

förbisett epiretinalmembran

dränering av subretinalvätska med vätske-luftutbyte kan också avslöja ett förbisett epiretinalmembran, som bör skalas under luft med en ILM-tång. Om näthinnan fortfarande inte fäster, bör kirurger leta igen efter ett subretinalt band och utföra stansning genom retinotomi med en slutgripande tång efter behov.

Retinektomi-under-luft utförs endast om näthinnan förblir fristående efter att alla åtgärder har vidtagits. Det görs på ett inkrementellt sätt för att bara ta bort den mängd vävnad som är nödvändig för att fästa näthinnan igen. Om emellertid retinektomin når 270 kg, bör den förlängas till 360 kg, eftersom den återstående kvadranten kommer att kontrahera postoperativt, säger Dr. Charles.

om blödning inträffar bör kirurger höja trycket och applicera sammanflytande laser på avskurna stora kärl. Sammanflytande laser, inte fläckar, appliceras också på retinektomikanten. När hemostas har uppnåtts kan trycket sänkas och luft-silikonbyte kan göras.