Feb. 23, 2012—-beslutet av en federal rådgivande panel att rekommendera Qnexa för godkännande av US Food and Drug Administration drar beröm och kritik från fetma och dietexperter, vilket återspeglar en fortfarande het debatt om behovet av ytterligare verktyg för att behandla fetma.

20 till 2-beslutet att rekommendera godkännande onsdag kom som en överraskning för många experter. FDA har inte godkänt ett viktminskningsläkemedel under de senaste 13 åren och har dragit sig tillbaka från marknaden många läkemedel på grund av oro över hjärtrisker och andra biverkningar.

Qnexa avvisades av byrån 2010 efter 10 till 6 röster mot godkännande av samma panel, som inkluderade ungefär hälften av samma medlemmar som onsdagens.

men panelen denna vecka kom överens om att hälsoriskerna med fetma och fördelarna med att gå ner i vikt uppvägde riskerna med drogen.

”godkännandet av Qnexa är ett stort steg framåt för fetma behandling och är resultatet av framsteg i vår förståelse av hälsokonsekvenserna av fetma och de motståndsmekanismer som gör det svårt att gå ner i vikt”, säger Dr.Louis Aronne, chef för det omfattande Viktkontrollprogrammet vid New York Presbyterian Hospital.

Qnexas avslag 2010 berodde till stor del på oro över potentialen för hjärtproblem, fosterskador och mentala effekter som brist på koncentration och dimmighet för patienter som tar läkemedlet.

panelen verkade flyttas den här gången av planer från läkemedlets tillverkare, Vivus, för att minimera dessa risker genom åtgärder som märkning och en ytterligare studie för att undersöka kardiovaskulära biverkningar.

men vissa experter säger att biverkningarna fortfarande är ett stort problem för ett läkemedel som sannolikt kommer att sökas av miljontals människor.

”detta är långt ifrån ett stort läkemedel”, säger Dr.David Katz, chef för Yale Prevention Research Center. ”FDA-panelen rekommenderade godkännande av Qnexa bara för att raden av användbara viktminskningsdroger är så tunna och desperata tider kräver desperata åtgärder. Godkännande av Qnexa skulle återspegla det…desperation.”

en tredjedel av amerikanerna är överviktiga och har kroniska, dyra hälsoproblem som ett resultat – diabetes, hjärtsjukdomar och artrit, för att nämna några. Patienter och läkare är ofta frustrerade av bristen på medelväg alternativ mellan traditionella rekommendationer för kost och motion och mer extrema tillvägagångssätt bariatrisk kirurgi.

patienter och läkare är inte de enda antsy för en lösning. FDA har mött ökande tryck från vårdgrupper och patientorganisationer för att ta fetma mer allvarligt som ett tillstånd som är värd farmakologisk behandling. I ett brev i September instruerade den amerikanska senatens Anslagsutskott FDA att lämna in en rapport senast den 30 mars 2012 om de steg det kommer att vidta för att ”stödja utvecklingen av nya behandlingar för fetma.”

kritiker säger att sökandet efter ett läkemedel mot fetma är inget annat än en sökning efter en ”magisk kula” botemedel mot fetma för att eliminera behovet av att göra svåra livsstilsförändringar.

”godkännandet av Qnexa matar in i en snabb fix-strategi för vikthantering”, säger Dr.Gerard Mullin, docent vid Johns Hopkins School of Medicine. ”Lösningen på övervikt-fetma-epidemin ligger inte i en annan enkel ”quick fix” utan i en smärtsam men permanent livsstilslösning.”

Qnexa är en kombination av två läkemedel som redan godkänts av FDA: fentermin, ett stimulansmedel som undertrycker aptit och topiramat, ett läkemedel som används för att behandla migrän och epilepsi som har viktminskning som en bieffekt. Vivus rekommenderar att läkemedlet ordineras som en del av viktminskningsplaner som inkluderar kost och motion.

kliniska prövningar hittills visar att läkemedlet hjälper människor att kasta 10 procent av sin kroppsvikt, även om patienterna återfick viss vikt under det andra året på drogen. Det verkade också ha positiva effekter på blodsocker och blodtryck.

”jag tror att denna kombination är annorlunda och ett betydande framsteg från alla agenter som tidigare använts för viktminskning”, säger Dr.Chip Lavie, medicinsk chef för hjärtrehab och förebyggande vid Ochsner Clinic Foundation i New Orleans. ”Med tanke på de dystra resultaten som många upplever med försök till viktminskning med kost och motion, vilket alltid är förstahandsvalet, och explosionen i behovet och användningen av bariatrisk kirurgi, bör detta kombinationsläkemedel vara ett stort framsteg.”

FDA kommer att besluta om att godkänna Qnexa senast den 17 April. Även om byrån vanligtvis följer rekommendationerna från sina paneler, är läkemedlets öde inte säker. Under 2011 rekommenderade en panel viktminskningsläkemedlet Contrave för godkännande, men FDA vägrade att följa dess råd.