Abstrakt

i XXth century fenomenologi utvecklat en konsekvent och djup filosofi logik. Husserls logiska undersökningar och formell och Transcendental logik var första stenar som låg i grunden för fenomenologisk logikfilosofi. Antipsykologi var hörnstenen i Husserls logikfilosofi. Efter Husserl analyserades tanken av många tänkare inom och utanför fenomenologin. Psykologi och antipsykologi har vanligtvis betraktats som positioner som ger klara svar på epistemologiska frågor som kan utvärderas som sanna eller falska. Grunden för utvärderingen var avslaget/antagandet av objektiviteten hos logiska lagar, deras oberoende av något kognitivt medel. Erfarenheten av undersökningar av problemet har dock visat att Psykologi och antipsykologi inte är sanna eller falska svar på en viss epistemologisk fråga, men mer sannolikt är forskningsprogram. Denna förståelse av problemet föreslogs av Thomas Seebohm i serie artiklar. Till exempel i”Psychologism Revisited ”1 Seebohm säger att” psychologism ” är namnet på ett forskningsprogram. ”Syftet med programmet var att lösa alla frågor om epistemologi, de som hänvisar till logik och matematik ingår, med hjälp av psykologisk forskning.”2 Denna viktiga förståelse av psykologi som forskningsprogram öppnar ett nytt perspektiv på utredningen av problemet.