Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae) är den viktigaste rovdjur av Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) i fruktträdgårdar och vingårdar. Det har nyligen visat sig att vuxna T. pyri-kvinnor orsakar mikroskopiska ärr på äppelblad. De nuvarande laboratorieexperimenten utfördes för att bekräfta produktionen av ärr på äppelblad och för att bedöma om kvinnor också orsakar ärr på frukt. Ärrproduktion på äppelblad och/eller frukt undersöktes under olika näringsbetingelser: ingen mat, pollen av skotsk tall (Pinus sylvsestris L.), nymfer av P. ulmi bara och pollen + byte. Både på blad och frukter, antingen erbjuds ensam eller i kombination, utfodring ärr producerades under alla näringsbetingelser, men mestadels i ’ingen mat’ behandling. Rovdjurna konsumerade betydligt mer P. ulmi nymfer när de erbjuds ensamma än när de erbjuds i kombination med pollen. T. pyri lade ägg under alla näringsförhållanden, men mestadels i ’pollen + prey’ – behandlingen och minst när ingen mat erbjöds. T. pyri-kvinnor orsakade ärr på både löv och frukt när de erbjöds samtidigt, men mer på löv än på frukt. Ärren var också större på löv än på frukter i alla experiment. T. pyri överlevde och reproducerades på växtmaterial i frånvaro av andra livsmedelskällor. Huruvida ärr som produceras på löv och frukt skadar fruktens kvalitet eller utbytet av äpple kan inte dras av de nuvarande experimenten.