påven Clemens XIII, född Carlo Della Torre di Rezzonico, var påve från 16 juli 1758 till sin död 1769.
hans pontifikat överskuggades av trycket att undertrycka jesuiterna. Han visade sig vara deras största försvarare vid den tiden.
Clement XIII varmt förespråkade Jesuitorden i en påvlig tjur Apostolicum pascendi, 7 januari 1765, som avfärdade kritik av jesuiterna som förtal och berömde ordens användbarhet; det ignorerades till stor del: 1768 hade jesuiterna utvisats från Frankrike, de två Sicilierna och Parma. I Spanien verkade de vara säkra, men Charles III av Spanien (1759-88), medveten om de utdragna stridigheterna i Bourbon Frankrike, beslutade om en mer tvingande effektivitet. Under natten den 2-3 April 1767 omringades alla Jesuithus i Spanien plötsligt, invånarna arresterades, skickades till hamnarna i kläderna de hade på sig och buntades på fartyg för Civitavecchia. Kungens brev till Clemens XIII lovade att hans ersättning på 100 piastres varje år skulle dras tillbaka för hela ordern, om någon av dem vågar när som helst skriva något i självförsvar eller i kritik av motiven för utvisningen, motiv som han vägrade att diskutera, då eller i framtiden….
mer • http://en.wikipedia. … ement_XIII
visa * böcker • bilder * videor
relaterad * kristendom • upplysning * industriell Revolution * Italien • Mars 07 * Fiskarna * Påvar * Rom * Vatikanen * 17th Century * 18th Century * människor