December 17, 2009 7:49 am

WASHINGTON, DC – vid en viktig briefing igår på National Press Club visade National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ett informativt, gratis konsumentbroschyr för att uppmuntra ansvarsfulla dricksbeslut under semestern och därefter.

broschyren understryker att ” dricka kan vara fördelaktigt eller skadligt, beroende på din ålder och hälsotillstånd, situationen och naturligtvis hur mycket du dricker.”

baserat på den senaste forskningen ger häftet svar på vanliga frågor om alkohol inklusive:

  • vad räknas som en drink?
  • hur många drycker finns i vanliga behållare?
  • vad är ”lågrisk” kontra ”tung” eller ”riskfylld” dricka?
  • vad är symtom på en alkoholanvändningsstörning?

genom informativ och tydlig grafik illustrerar broschyren viktiga alkoholutbildningsfakta som ”standarddrycker”, vilket understryker att en standarddryck av öl (12 oz. vanlig öl), vin (5 oz.), och sprit (1,5 oz. 80-bevis sprit) vardera innehåller samma mängd alkohol.

”att förstå fakta om standarddrycker är en kritisk aspekt av ansvarsfullt drickande”, säger Peter Cressy, ordförande för Distilled Spirits Council.”Denna materiella broschyr ger vetenskapliga fakta och verktyg för att fatta ansvarsfulla dricksbeslut.Moderering och ansvarsfullt beslutsfattande är inte bara relevant under semesterperioden när familj och vänner samlas, men också året runt.”