kort sagt, PA-program med ”provisorisk” status är yngre PA-program. Provisoriska program kan finnas i 3-5 år innan de är berättigade att ta examen till ackreditering-fortsatte.

men det finns en vanlig feltolkning som provisorisk betyder inte fullt ackrediterad, vilket inte är fallet.

provisoriska program är ackrediterade PA-program, men eftersom de är nyare program är deras granskningsprocess lite mer intensiv än ett program med ”fortsatt” ackreditering.

program med en provisorisk beteckning går igenom en trefasprocess innan de når fortsatt status. Den första granskningsfasen är från utveckling till provisorisk och äger rum 6-12 månader före den planerade starten av den första studentkohorten.

den andra översynen görs ungefär sex månader före examen från första klassen. Och den tredje och sista översynen, varefter ett program är berättigat att flytta från provisorisk till fortsatt, äger rum 18-24 månader efter den andra översynen.

om ett preliminärt program inte uppfyller standarderna för ARC-PA under en andra eller tredje provisorisk granskning, kan de läggas på ”provisorisk prövning” och planeras för ett interimistiskt, fokuserat platsbesök för att ompröva eventuella problem som identifierats i översynen tidigare än vad som skulle vara rutinmässigt.

fortsatt

fortsatt är en ackrediteringsstatus som beviljas ett för närvarande ackrediterat program som uppfyller ARC-PA-standarderna. ”För närvarande ackrediterade” program inkluderar de som fortsätter, provisoriska eller provanställda.

om ett program med någon av dessa tre beteckningar vid tidpunkten för ackrediteringsgranskningen uppfyller kraven, kommer de att beviljas ”fortsatt” status.

ett program som beviljas fortsatt ackreditering kan ackrediteras i högst tio år innan nästa omfattande granskning krävs.

många potentiella PAs tolkar” fortsatt ” status för att betyda att dessa är program av högsta kvalitet. Men det är helt enkelt de som har visat sin förmåga att uppfylla de krav som krävs vid tidpunkten för deras senaste granskning.

i teorin är det möjligt att ett fortsatt statusprogram bryr sig om skyddstillsyn, men ingen kommer att vara klokare i några år. Och fortsatta statusprogram kan ha haft tillfälliga bortfall i ackrediteringskraven som gick oupptäckta eftersom de kunde återhämta sig före en granskningsperiod.

att arbeta för att få och hålla ett program upp till ARC-PA standarder är ingen lätt bedrift. Att uppnå” fortsatt ” status är en enorm prestation för ett program.

men som sökande är det viktigt att förstå begränsningarna för att använda ett programs ”fortsatta” status som en stand-in för programkvalitet.

Probation

vi har äntligen kommit fram till den mest fruktade och överlägset mest missförstådda ackrediteringsstatusen: probation.

när de flesta framtida PAs tänker på ett program på prov, tror de att det finns en möjlighet att de kommer att dyka upp för klassen en dag och hitta fönstren ombord.

i verkligheten händer det inte så. Så länge ditt program är på skyddstillsyn på dag 1 (den allra första dagen du börjar pa skolan), du skulle delta i ett ackrediterat program, även om ackreditering senare förlorade.

du skulle kunna avsluta ditt PA-program och examen — det finns regionala ackrediteringskrav och federala regler som styr detta. Efter examen skulle du kunna sitta för dina brädor, få licens och träna som PA, precis som med något annat program.

PA-program kan vara på skyddstillsyn i upp till två år. För att en ackrediteringsgranskning ska påverka dig måste det hända i fönstret mellan att bli accepterad till och börja med ett PA-program.

med tanke på allt detta kvarstår två frågor:

1. Skulle en dåligt tids ARC-PA översyn potentiellt påverka din förmåga att starta programmet?

2. Varför är programmet på prov?

hur man gör lite grävning i ackrediteringsstatus

om du är intresserad av ett PA-program som verkar som en bra passform, kanske du vill kolla in tidpunkten för nästa ackrediteringsgranskning.

även om det är ett fortsatt statusprogram, om det är upp till granskning innan du börjar, finns det en möjlighet att det kan gå på prov, och om det gör det, borde du förstå varför innan du accepterar en plats.

varje program bör lista sin nuvarande ackrediteringsstatus samt det förväntade datumet för deras nästa recension på deras hemsida. Du kan också hitta nästa schemalagda granskningsdatum för alla program på ARC-PA-webbplatsen.

om nästa ackrediteringsgranskning är planerad mellan när du intervjuar och när du startar ett program är det möjligt att den aktuella ackrediteringsstatusen kan ändras i det fönstret.

eftersom fortsatta ackrediteringsstatusprogram sällan granskas (kom ihåg vart tionde år) är det mindre troligt att en recension skulle hända inom den korta tidsramen, men det är inte omöjligt.

men i värsta fall (bortsett från ett program i total förödelse): ett fortsatt program går på prov och har fortfarande en giltig ackrediteringsstatus som gör att du kan delta.