hur man förbereder en giltig Quitclaim Deed i Oregon

en quitclaim deed är en typ av fastigheter deed. Det är den mest populära fastighetsakten, och skapandet tar lite tid. Så, om du överför egendom till någon annan, detta kan vara fastigheter gärning du vill använda. Men innan vi tittar på hur du kan använda ganskakraim gärning, låt oss titta på grunderna i gärningen.

Vad är en quitclaim deed?

denna fastighetshandling är ett rättsligt instrument som används för att underlätta överföring av rättigheter i egendom från en person till en annan. Det används ofta av familjemedlemmar som ger eller överför sina rättigheter till fastigheten till sina barn eller syskon. Det kallas också en icke-garantihandling eller helt enkelt en avslutningkrav. Så, om du hör någon som kallar det en snabb fordringshandling, vet att de har fel. I den juridiska världen av fastigheter är den part som överför sina äganderätter bidragsgivaren medan mottagaren av rättigheterna är bidragsmottagaren.

Observera dock att trots quitclaims effektivitet när det gäller att effektivt överföra rättigheter till egendom, kommer gärningen inte med några garantier på fastighetstiteln under transport; därmed en icke-garantihandling. I huvudsak betyder det att ett quitclaim inte ger några garantier i titeln vilket innebär att titeln kan vara tydlig eller inte. En tydlig titel är en utan några inspelningsfel, okända panträtter, obevisade besvär, gräns – / undersökningstvister, saknade arvingar eller obevisade arvingar, bland andra. På samma andetag borde du veta att quitfordran inte garanterar dig att bidragsgivaren är den faktiska ägaren av äganderätten. Därför är de rättigheter som förmedlas till givaren en representation av endast givarens rättigheter vid tidpunkten för undertecknandet eller genomförandet av kvittot.

de allmänna garantihandlingarna, å andra sidan, kommer med garanti för titeln; vilket innebär att gärningen under transport inte har några titelfel och att överlåtaren är den faktiska ägaren av fastigheten.

om du vill erbjuda en garanti på titeln, bara för den tid du ägde fastigheten, fungerar den speciella garantihandlingen.

men om du har bestämt dig för quitclaim måste bidragsmottagaren veta att dokumentet inte ger dem någon rättslig prövning mot bidragsgivaren.

när är den perfekta tiden att använda en quit claim deed Oregon?

 • en quitclaim-handling i Oregon rekommenderas för användning i specifika sammanhang som:

  • under en skilsmässa där domstolen beslutar att ägandet av familjens hem eller någon annan gemensam egendom ska gå till en make. När detta händer måste den andra makan sluta sina intressen i fastigheten. Observera dock att detta inte befriar personen som slutar sina intressen i fastigheten från att betala hypotekslån eller andra panträtter på fastigheten.

  • under fastighetsplanering kan en förälder använda quitclaim för att överföra egendom till sina barn eller någon annan nära släkting.

  • en quitclaim kan också användas för att åstadkomma överföring av äganderätt genom gifting

  • gärningen används också för att överföra rätt i egendom från en affärsenhet (företag eller LLC) till en annan

  • en quitclaim rensar moln / defekter på egendom titlar. Molnen kommer ofta upp när en titelsökning utförs. Att rensa moln på en titel är viktigt, till exempel när någon som heter på titeln inte borde vara där eller om ett namn saknas i gärningen

  • en quitclaim överför fastighetstitlar till truster

  • när du lägger till namnet på din make eller tar bort det från en handling, måste du utföra ett quitclaim

  • om du ändrar ditt namn efter förvärv titel för fastigheter, kan du använda quitclaim att ändra ditt namn på lagfarten.

hur man förbereder en quitclaim

stegen nedan kommer att vägleda dig när du förbereder din quitclaim. Men först, du måste ladda ner din gratis Oregon quitclaim deed form online. Vår gratis deed form är en utskrivbar PDF som fungerar som din mall för en giltig quitclaim.

 • stadgarna kräver att du gör följande saker för ett giltigt quitclaim:

  • ange ditt (bidragsgivare) namn i gärningen, samt din faktiska postadress och din civilstånd.

  • ange det verkliga värdet av den ersättning som betalats för överlåtelse av äganderätten

  • ange uppgifter om bidragsmottagaren – deras fullständiga juridiska namn, korrekt postadress, deras civilstånd, och deras intjänande. Vesting är beskrivningen av hur bidragsmottagaren vill ha titeln till fastigheten. I huvudsak hålls fastighetsägande i samägande eller ensam ägande. Och för bostadsfastigheter accepterar staten hyresrätt i sin helhet och hyresrätt gemensamt som de viktigaste formerna av ägande. Stadgarna föreskriver vidare att om bostadsfastigheter överlåtelse sker och egendom överförs till minst två ogifta individer, intjänande skapas är en hyresrätt gemensamt. Å andra sidan skapar transport mellan gifta par en hyresrätt i sin helhet.

  • Observera att gemensam hyresrätt för bostadsfastigheter avskaffades, även om det endast är tillämpligt för transport till personliga representanter eller förvaltare.

  • för transport av fastigheter måste quitfordran bära den fullständiga juridiska beskrivningen av fastigheten.

  • du måste också ange eventuella begränsningar på fastigheten

  • när du har angett all information ovan måste du underteckna gärningen i närvaro av notarius publicus som kommer att bekräfta signaturen och gärningen. Om du är gift måste din make vara närvarande för att underteckna gärningen.

  • när du är klar bör du ta dokumentet till county records office (där fastigheten är belägen) för att registrera gärningen. Du kan behöva betala en överföringsskatt. Observera att Washington County tar ut en lokal överföringsskatt. För undantagen egendom, gör en korrekt ansökan,

  • kontoristens kontor i lämpligt län kommer att vägleda dig angående avgifter och eventuella medföljande dokument.

är du redo att sluta dina rättigheter och förbereda en quitclaim för din bostad hyresfastigheter i Eugene, Portland, Salem, Bend, Medford, Corvallis, Beaverton, eller någon annan stad i Oregon? Få vår gratis quitclaim deed form Oregon här för att komma igång.