frågor att ställa innan du undertecknar en Quitclaim Deed i Connecticut

innan teknik och förfining, överföring av fast egendom ägde rum genom en ’livery of seisin,’ en testimonial handling som hade en person överföra mark genom att passera en kvist eller ens en turf clod från marken överförs till den person som tar nytt ägande av marken. Naturligtvis är detta en föråldrad tradition men traditionen var viktig och det enda sättet att beteckna en faktisk överföring av egendom, även med skriftliga eller muntliga kontrakt. Idag är situationen lite annorlunda och överföringen av ägarintressen för fast egendom sker genom en handling. En av dessa gärningar är ganskakrav.

Vad är quitclaim-gärningen?

även kallad quitclaim, en icke-garantihandling eller en quitclaim deed form, Detta är det dokument som används vid överföring av intressen i egendom, ofta mellan familjemedlemmar. Medan överföringen av intressen i den angivna egendomen är det huvudsakliga syftet med gärningen, används quitclaim ibland för att bota eller eliminera defekter som finns på en fastighetstitel. Det är effektivt och överföring av intresse eller rätt till egendom snabbt, därmed felaktig stavning av detta rättsliga instrument. Så, i motsats till vad andra gör dig tro, kallas inte dokumentet också en snabb fordringshandling – det här är en felstavad version av frasen. Det andra du behöver veta är att detta dokument erbjuder en begränsad mängd skydd för den person som får intressen för fastigheten.

enligt quitclaim-gärningen i Connecticut är den person/ enhet som överför sina intressen till en namngiven egendom bidragsgivaren medan den person/ enhet som tar emot intressen i fastigheten är bidragsmottagaren.

vilka är de rättsliga kraven för giltigheten av ett quitclaim?

 • staten har fastställt några rättsliga åtgärder för att säkerställa att gärningen är juridiskt bindande och körbar. Så, medan du först behöver ladda ner en gratis Connecticut quitclaim deed form, du måste se till att din är en utskrivbar version av formuläret och att det kommer att hjälpa dig att ange alla detaljer som krävs. De uppgifter som krävs för giltigheten och lagligheten av gärningen inkluderar:

  • dokumentet måste presenteras skriftligt

  • dess titel måste tydligt identifiera dokumentets avsikt

  • det måste ha fullständiga juridiska namn och postadresser till bidragsgivaren och bidragsmottagaren

  • det bör också ha valet av bidragsmottagaren. Det intjänande valet representerar hur bidragsmottagaren vill inneha fastighetens Titel.

  • en juridisk beskrivning och den exakta adressen till fastigheten

  • avrättningsdatum för gärningen

  • samt ett erkännande av notarius publicus eller någon annan med befogenhet att övervaka eder.

  • underskrifter av minst två oberoende vittnen

  • uppgifter om tidigare dokumentation, om någon. Dessa uppgifter måste innehålla sidan, bok, eller serienummerreferensen för den tidigare inspelningen

  • fullständigt juridiskt namn och kontaktuppgifter för den part som skapar det nya dokumentet

  • detaljerna om förändringar i fastighetsägande bör registreras i offentliga register med staden kontorist kontor eller officer som ansvarar för underhåll av alla offentliga mark register i ditt län. Inspelningen ska göras i ett pappersformat som uppfyller statens krav. I det här fallet bör gärningen förberedas på ett brevformat dokument med specifika minsta marginalstorlekar kvar runt sidan.

Observera att delstaten Connecticut följer Notice Recording-stadgan som hävdar att alla oregistrerade fastighetstransporter inte kommer att vara effektiva mot parter förutom bidragsgivaren eller deras arvingar. Enkelt uttryckt innebär detta att en fastighet vars rättigheter förmedlas men inte registreras i offentliga register, men registreras i en senare transport av någon annan (en bona fide bidragsmottagare), kommer att ha företräde framför den handling som utfärdats till den tidigare bidragsmottagaren.

vad är skillnaderna mellan en quitclaim och en garanti handling?

Tja, ett quitclaim hänvisar till dokumentet som dokumenterar överföringen av intressen eller rättigheter i egendom, men utan några garantier på titeln. I det här fallet kan quitfordran indikera en överföring av intressen i egendom, även om bidragsgivaren inte är ägare till fastigheten eller om fastigheten har panträtter kopplade till den. Av dessa skäl kallas det också en icke-garantihandling.

garantihandlingen hänvisar å andra sidan till dokumentet som inte bara överför rättigheter/ intressen till fast egendom utan också visar att överlåtaren är den faktiska ägaren av fastigheten. Med denna handling visar bidragsgivaren också att fastigheten vid transport inte har några panträtter eller skulder till den.

en garantihandling har en garanti på titeln men den icke-garantihandling saknar garanti för titeln. Titelgarantin, från överlåtaren/ överlåtaren till bidragsmottagaren/ förvärvaren hänvisar till den lagliga garantin att titeln som överförs inte har några titelproblem. De vanligaste Titel frågor som skulle vara närvarande i en icke-garanti handling inkluderar förfalskning av dådet, tidigare hemlig transport, offentliga register fel, obevisade testamenten, saknade arvingar, eller gränsfrågor. Egenskap utan dessa (och andra) titelfrågor är en egenskap med en tydlig titel.

 • vilka är de vanliga användningarna av quitclaim-formuläret?

  • Gifting av fastigheter när mottagaren inte betalar några pengar

  • när du tar bort moln/ fel från en titel

  • överföring av intressen på egendom till en affärsenhet eller en partner

  • avlägsnande av en ex-make från en fastighets Titel

  • överföring av intressen i egendom till barn

  • överföring av rättigheter eller intressen i egendom till ett förtroende eller ett levande förtroende

så, låter någon av dessa användningar som scenarier som är tillämpliga på dig? Kanske behöver du bara gärningen för att överföra dina intressen på egendom som en del av ditt hyresavtal.

oavsett vad du behöver, vårt gratis quitclaim deed-formulär som enkelt laddas ner i PDF har du täckt. Du kan använda formuläret för fri handling i Hartford, Stamford, New Haven, Bridgeport, Norwalk, Danbury, Greenwich, Milford eller någon annan stad i Connecticut.