viktiga saker du bör veta om Quitclaim Deed i Arkansas

enligt Arkansas stadgar, en quitclaim hänvisar till det dokument som används för att förmedla sina intressen eller rättigheter till en bit av fast egendom. Den överförda fastigheten kan vara allt från mark, en lägenhet, ett hem eller någon annan typ av fastigheter. Den person som förmedlar sin rätt till fastigheten är bidragsgivaren medan personen eller parten som tar emot fastigheten är bidragsmottagare.

quitclaim-gärningen kallas också en quitclaim-gärningsform, en quitclaim eller en icke-garantihandling. Det är dock felstavat i vissa fall där det kallas en snabb fordringshandling, om än för att dokumentet presenterar ett av de enklaste sätten att överföra intressen i fastigheter.

hur skiljer sig quitclaim från en garantihandling?

även om dessa två representerar de juridiskt acceptabla dokumenten som används för att överföra äganderätten till rättigheter eller intressen i fastigheter, är garantihandlingar vanligare än han slutar. Anledningen till detta är att garantin ger löfte om att överföra egendom med en bra titel till mottagaren. Som namnet antyder ger garantihandlingen garanti för den fastigheter som säljs och i förlängningen skydd för den person som tar över ägandet av fastigheten. Å andra sidan har quitclaim ingen garanti för titeln, därmed en icke-garantihandling. Den icke-garanti gärning inte hålla några löften över titeln ägare och om objektet är i verkligen ägs av överlåtaren. Det innebär också att användningen av quitfordran vid överföring av äganderätt/ intressen för en gemensamt ägd egendom kommer att göra bidragsgivaren till delägare till fastigheten. Anledningen till detta är att detta dokument endast överför de rättigheter som bidragsgivaren har över fastigheten.

 • användningen av Quitclaim-formuläret

  • för att lägga till namnet på en make i en fastighets Titel

  • för att underlätta laglig överföring av egendom till syskon, barn eller någon annan familjemedlem

  • att överföra egendomsintressen till en affärsenhet eller partner

  • att testamentera egendom till någon i din sista vilja efter din bortgång.

  • för avlägsnande av en makas namn från en egendom titel efter en skilsmässa

  • överföring av egendom till ett förtroende.

  • du kan också använda detta dokument för att överföra egendom till ett dotterbolag eller till och med ett moderbolag.

krav på lagligheten av en quitclaim-handling i Arkansas

 • för att komma igång i överföringen av intressen till din familjemedlem, barn, förtroende, eller make, först, ladda ner en gratis Arkansas quitclaim deed online. Du kommer att stöta på många mallar online, men allt du behöver är den bästa utskrivbara PDF-versionen av den fria gärningen. När du har ditt quitclaim-formulär måste du se till att det innehåller all information som behövs för dess giltighet. En quitclaim-handling i Arkansas måste ha följande:

  • dokumentet måste vara skriftligt, och dess titel eller rubrik ska beskriva avsikten eller syftet med gärningen

  • det måste ha bidragsgivarens namn, adress, civilstånd och deras underskrift.

  • enligt stadgarna konstaterar lagbestämmelsen 2012 18-12-403 att det inte är nödvändigt att givarens civilstånd anges. I alla fall, stadgarna indikerar också att inget instrument som används för att förmedla intressen eller rättigheter i äktenskapsfastigheter anses vara giltigt, såvida inte deras make undertecknar gärningen eller om de erkänner det. Men om den aktuella egendomen är icke-äktenskaplig egendom, är givarens underskrift den enda som krävs. Bara en fångst här: undertecknandet av quitfordran kräver underskrift av givarens make om makan är en delägare som heter i den ursprungliga gärningen.

  • villkor som sell, bargain eller grant kommer inte att användas i quitclaim-formuläret, eftersom dokumentet inte erbjuder en garanti för titeln.

  • gärningen ska ha bidragsmottagarens namn, samt deras postadress och deras intjänande intresse (hur de vill ha titeln).

  • en detaljerad beskrivning av fastigheten som överförs.

  • quitclaim ska utföras med minst 2 oberoende vittnen. Ett av dessa vittnen är notarius publicus.

  • quitclaim måste spelas in i ett visst format. Standard quitclaim-formuläret ska vara i ett papper i bokstavsstorlek, varav en 2 ”marginal ska tillåtas längst upp till höger för den första sidan, runt de efterföljande sidorna och en 2” marginal längst ner på den sista sidan. Inspelningen är viktig eftersom detta dokument måste komma in i den offentliga posten för bevarande av titelkedjan. Inspelningen av quitclaim måste ske strax efter genomförandet.

begränsningar av Quitclaim

även om detta dokument är det perfekta verktyget för att underlätta snabb överföring av egendom från en bidragsgivare till en bidragsmottagare, kommer det utan några garantier på titeln vilket innebär att om titeln kommer med inspelningsfel, panträtter eller skuld, bär du (bidragsmottagaren) bruntet av dessa problem. Detta dokument ger inget skydd till bidragsmottagaren.

ingen effekt på inteckning: Under den längsta tiden har quitclaim-formuläret använts för att överföra äganderätten till den intecknade egendomen. Användningen betyder emellertid inte att bidragsgivaren inte längre är ansvarig för hypotekslånet efter överföringen. Ofta förblir detaljerna (namnen) på Fastighetsägarna intakta, och den ansvariga parten måste betala skulden även när de inte längre äger fastigheten.

de andra begränsningarna är att quitclaim-gärningen inte ersätter den sista viljan, det kan påverkas av preskriptionstiden och gemenskapens lagar om fastigheten kan göra dokumentet irrelevant.

trots dessa begränsningar kan du också använda det här dokumentet för att eliminera fel från din lagfart. Dessa defekter kallas moln som ofta dyker upp när en titelsökning utförs.

om du tycker att quitclaim-formuläret är rätt dokument för dig att använda för att överföra rättigheter på den hyresfastigheten, kanske du vill underteckna detta dokument annat än eller förutom hyresavtalet. För att komma igång med quitclaim i Little Rock, Fayetteville, Fort Smith, Jonesboro, Hot Springs, Bentonville, Conway eller någon annan stad i Arkansas, ladda ner vårt gratis quitclaim deed-formulär online idag.