i Virginia använder skilsmässiga par ett quitclaim för att ge fullständigt ägande till makan som tilldelades hemmet och för att ta bort den andra makens namn från en fastighetstitel. Det är dock viktigt att förstå att ta bort alla äganderätt inte befria dig från ansvar för inteckning.

Virginia Quitclaim Lagar: Begränsningar och fördelar

att underteckna en quitclaim-handling frigör ditt intresse för fastigheten men det fortsätter att förbli som säkerhet för skulder, inklusive inteckning och skatter, oavsett vars namn visas på titeln. Det innebär att du inte har några rättigheter till fastigheten men du är fortfarande juridiskt skyldig att betala eventuella skulder som uppkommit medan du var listad som ägare. Det är bra att lämna in den signerade quitclaim med länsinspelaren så snart du signerar den.

refinansiering är den enda metoden för att överföra eller ta bort ansvaret för utestående skatteskuld, förfallna hypotekslån eller panträtter till den andra makens namn. För den Make som tilldelas huset skyddar refinansiering mot avskärmning.

om båda makarna är överens om villkoren i en äktenskapsskillnad, en quitclaim gärning är det snabbaste, enklaste och billigaste sättet att ta bort din makes namn från gärningen till fastigheten. Om båda makarna inte är överens om avveckling av tillgångar och skulder, kommer domstolen att besluta om en rättvis uppdelning.

kontakta familjerättsadvokaterna på Select Law Partners idag för hjälp med ditt ärende.