College of Engineering förslag bearbetning tidslinje

för att ytterligare hjälpa till med högkvalitativa förslag som kommer från Michigan State University College of Engineering, är fakulteten skyldig att följa förslaget förberedelse tidslinje. Denna nya tidsfrist är avsedd att vara ömsesidigt fördelaktig för både Pi och Forskningsadministratörer. Forskningsadministratörer kommer att ha tillräckligt med tid för att granska dokument för efterlevnad, och Pi kommer att kunna flytta sin uppmärksamhet helt till de vetenskapliga/tekniska dokumenten. Vi räknar med att detta kommer att förbättra kvaliteten för hela förslaget och resultera i högre finansiering framgång.

den nya deadline-policyn trädde i kraft den 1 November 2018. Känn dig fri att nå ut till DER om du har några frågor eller funderingar. Förslag som uppfyller dessa riktlinjer kommer att ha företräde framför förslag som inte gör det. Enligt OSP deadline policy måste alla riskfyllda förslag* (inlämnade inom 8 timmar efter sponsorns deadline) uttryckligen godkännas skriftligen av Associate Dean for Research (eller dean delegat) innan OSP kan börja sin granskning och inlämning.

Minimum-10
arbetsdagar
innan Sponsor Deadline

PI kommer att slutföra: avdelningen för Engineering Research Proposal Processing Form (PPF)
PI meddelar avdelningsordföranden om några speciella överväganden.
uppmaning redo för OSP-granskning-10 dagar

6 – arbetsdagar

slutlig Avdelningsbudget och förslag Utvecklingsdokument dirigeras för godkännanden-6 dagar

5 – arbetsdagar

alla icke-tekniska dokument till DER – 5 dagar

icke-tekniska dokument som måste fyllas i 5 dagar innan inkluderar:

 1. Budget
 2. budget motivering
 3. projektöversikt
 4. faciliteter, utrustning och andra resurser
 5. biografisk skiss (för alla Pi)
 6. Aktuellt och väntande stöd (inkludera detta förslag som ’väntande’ för varje PI)
 7. datahanteringsplan
 8. medarbetare och andra anslutningar (använd NSF Excel-mall för varje Pi)
 9. stödbrev endast om det begärs av uppmaningen
 10. bekräftelse av kostnadsandel om det krävs genom uppmaning
 11. ifyllda dokument från underentreprenörer inklusive kostnadsandel(om tillämpligt)
 12. ifyllda dokument från konsult (er) (om tillämpligt)

*”tekniska” dokument kan kallas en ”beskrivning”, En forskningsstrategi, Tekniskt förslag etc., men de betyder alla samma sak; själva det vetenskapliga förslaget.

3 – arbetsdagar

slutligt förslag för inlämning till OSP-3 dagar

förslagets förfallodag

förslag som lämnats in i tid. För elektroniska ansökningar i tid som lämnas in av OSP har OSP ett åtagande att lämna in förslaget minst 1 (en) arbetsdag före tidsfristen.

kontrakt (Federal eller industri) och internationella aktiviteter följer inte ovanstående policy för inlämningsfrist. Dessa typer av uppmaningar behöver ytterligare förberedelsetid av DER & granskningstid/förhandlingstid av OSP / Business Connect.

vänligen kontakta DER för att upprätta ett tidslinjeschema.

*Förslagsinlagor

Per OSP: s tidsfrist för inlämning av förslag: ”ett sent förslag anses vara i riskzonen när det tillhandahålls OSP inom 8 öppettider efter inlämningsfristen. Riskförslaget måste särskilt godkännas av associate dean for research (eller dean delegat) innan det granskas av OSP. Efter att ha fått godkännandet från forskningsdekanen kommer OSP att göra rimliga ansträngningar för att lämna in det godkända förslaget. OSP kan inte säkerställa samma servicenivåer för förslag i riskzonen som kan äventyra sponsorns mottagande. Godkännande av forskningsdekanen bör baseras på förmildrande omständigheter som kan förtjäna en sen inlämning.

ett exempel på en förmildrande omständighet är när en uppmaning släpps endast 30 dagar före förfallodagen och förslaget innehåller flera utredare, underbidrag, förslagets administrativa avsnitt har behandlats med avdelningen och/eller högskolan, beroende på vad som är tillämpligt, och OSP (t. ex. RFA lämnades till OSP minst 10 arbetsdagar innan; budget till OSP för granskning 6 arbetsdagar innan, alla icke-tekniska dokument till DER 5 arbetsdagar före, etc.), och det slutliga paketet är försett med tillräckligt med tid för att korrekt skicka in.”