det har skett en stor förändring i undervisningsprocessen sedan tekniska enheter introducerades i klassrummet. Om du besöker en modern skola hittar du vanligtvis att den är utrustad med en projektor, TV, datorer, surfplattor och en Internetanslutning, och e-learning kurser är vanligtvis en integrerad del av läroplanen. Integrationen av teknik i utbildningen har blivit mer relevant när millennials och gen X, som nu är lärare och föräldrar, blir beroende av enheter. Trots de många innovationer och nya ideer som EdTech-revolutionen medförde i klassrummet, kan lärare inte blunda för nackdelarna med att använda teknik i klassrummet.

Här har vi sammanställt en lista över fem fördelar och nackdelar med utbildningsteknik:

fördelarna med att använda teknik i utbildning

  1. akademiska yrkesverksamma kan experimentera mer i sin pedagogik

akademiska yrkesverksamma kan effektivt förbättra och genomföra en klassplan med hjälp av teknik. Att vara väl insatt i tekniska enheter kan också bygga din trovärdighet med studenter eftersom de flesta av dem lärt sig att använda tabletter innan de lärt sig att läsa och skriva.

  1. lärande blir roligare

Från e-läroböcker till organisatoriska plattformar, appar och mer finns det flera tillgängliga verktyg som kan göra lärandet roligare. Dessa verktyg hjälper både elever och lärare att hålla sig organiserade, dela ideer, samarbeta och mer.

  1. tråkiga undervisningsuppgifter kan automatiseras

det finns redan befintliga verktyg som kan automatisera betygsättning och spåra elevernas resultat. Dessa verktyg kan hjälpa till att effektivisera betygsättningen för uppgifter, skrivning, deltagande och diskussioner.

  1. omedelbar tillgång till information

enkel tillgång till information kan i hög grad komplettera studentens lärande. Lärande blir mer samarbete, och forskning blir lättare med hjälp av Internet.

  1. eleverna blir mer förberedda för framtiden

skriva e-post, upprätthålla god Online-etikett, skapa presentationer och lära sig att känna igen tillförlitliga källor på Internet; dessa är alla viktiga färdigheter som eleverna kan lära sig och använda även efter examen. Att förstå teknik är mycket viktigt på arbetsplatsen och andra områden.

nackdelarna med att använda teknik i utbildning

  1. teknik kan vara en källa till distraktion

huvudargumentet för teknik i utbildning är att det kan vara en källa till distraktion. Bärbara datorer, surfplattor och smartphones med internetanslutning kan distrahera eleverna från klassen. Det kommer att vara svårt för läraren att noggrant övervaka dem och avgöra om de bara har tillgång till utbildningsappar eller surfar på sina sociala mediekonton.

  1. möjligheten till social koppling är hög

med för mycket exponering för teknik kan studentens förmåga att muntligt kommunicera påverkas. Om du ger eleverna uppdrag som använder tekniska verktyg och online-samarbete kommer deras metod att lära sig och interagera med andra att bli begränsad.

  1. teknik gör fusk lättare

sedan tekniken användes i klassrummet har fusk blivit det största problemet för de flesta instruktörer. Med information tillgänglig på internet behöver eleverna inte längre göra stora ansträngningar för att göra sina uppgifter och andra skolarbeten. Som ett resultat av EdTech kan eleverna bli latare.

  1. det finns dålig kvalitet på innehållet i elevernas forskning

eleverna kan behöva ordentlig vägledning för att känna igen kvalitetskällor. Nästan vem som helst kan ge information på internet. Och eftersom det inte finns några tydliga riktlinjer för att bestämma vilka webbplatser som är tillförlitliga eller inte, kan många studenter lätt falla för falsk information.

  1. lektionsplanering kan vara mer arbetsintensiv

för vissa akademiska yrkesverksamma kan lektionsplanering vara överväldigande när man anpassar teknik i utbildningen. Det tar tid att lära sig att använda verktygen.

slutsats

att använda teknik i utbildning har sina fördelar och nackdelar, men korrekt implementering av det hjälper till att minimera nackdelarna. Eftersom vi inte kan stoppa tekniken från att påverka vår utbildning idag är ett effektivt genomförande helt nödvändigt.

CoderZ är en online inlärningsmiljö för STEM-ämnen, utformad för att engagera studenter och stärka lärare. Kontakta oss för att lära dig mer om våra utbildningstekniska verktyg.