Retikulohistiocytom är godartade dermala tumörer som vanligtvis förekommer som antingen ensamma eller flera kutana knölar. Retikulohistiocytos kan förekomma som ensamma eller generaliserade hudtumörer eller kutana lesioner med systemiskt engagemang och är potentiellt associerade med inre malignitet. En kvinna med en ensam röd nodul på knäet beskrivs i vilken den kliniska differentialdiagnosen inkluderade dermatofibroma och amelanotiskt malignt melanom. Hematoxylin-och eosinfärgning och immunoperoxidasstudier av biopsiprovet fastställde diagnosen retikulohistiocytom hos vuxna (ensamt epitelioidhistiocytom). Retikulohistiocytom kännetecknas av mononukleära och ibland multinukleära histiocyter med eosinofila ”glasartade” cytoplasma. Den immunhistokemiska profilen för ett retikulohistiocytom visar konsekvent positivt uttryck för CD68 (en markör som uttrycks av histiocyter men kan också visa positiv färgning i melanom och karcinom), CD163 (en mycket specifik markör för histiocyter) och vimentin. Retikulohistiocytom visar variabelt positivt uttryck för MITF (mikroftalmi transkriptionsfaktor) och S100-protein, som båda används oftare som markörer för melanocyter. Återfall av ett retikulohistiocytom är sällsynt, även för patienter med en ofullständigt borttagen lesion. Men vår patient valde att få sin kvarvarande tumör helt utskuren.