Bakgrund:

prognostiskt värde för benmärgs (BM) fibros gradering i myeloproliferativ neoplasma (MPN) diskuteras fortfarande. Polycythemia Vera (PV) och essentiell trombocytemi (ET) är långsiktiga resultat MPN; de kan emellertid utvecklas till negativ sekundär myelofibros-MF eller akut leukemi-AL.

mål och metoder:

vi analyserade retrospektiven kohort av 579 Världshälsoorganisationsdefinierade PV (n=180) och ET (n=399) patienter och undersökte prevalensen och prognostisk relevans av BM retikulinfibros.

alla patienter diagnostiserades mellan 1990 och 2013 och rekryterades i Turin (n= 436) och Bologna (n=143), Italien. BM-biopsiprov granskades av lokal patolog och fiberpoäng utfördes enligt ett 3-graderat system. Behörighetskriterier inkluderade tillgängligheten av BM-prover vid diagnos. Patienter med Grad 2 eller 3-fibros exkluderades.

total överlevnad (OS) utvärderades från diagnos till död med Kaplan Meyer-metoden och Hazard Ratio uppskattades med Cox-modellen. Kumulativ förekomst av MF och AL-evolution uppskattades med tanke på död från vilken orsak som helst som en konkurrerande händelse och jämfördes mellan grupper som använde Greys test.

resultat:

sammantaget observerade vi 115 (63%) grad 0 och 65 (36%) grad 1 fibros och 291 (72%) grad 0 och 108 (27%) grad 1 bland PV-respektive ET-patienter (p= 0,028) vi analyserade effekt på kliniskt resultat separat.

PV

med en medianuppföljning på 110 månader (IQR:70-170), 5 och 10 års OS var 96% respektive 87%.

stratifierande patienter baserat på fibrosgrad observerade vi 15 (13%) och 16 (25%) dödsfall för fibros av grad 0 respektive 1, med 5 och 10 års OS på 98% mot 90% och 92% mot 82% för grad 0 respektive grad 1 (p 0,076). Varken kliniska fynd eller trombos var signifikant olika mellan fibrosgrad. JAK2 V617F eller exon 12 mutationsstatus och allelbörda var liknande i undergrupp. Kumulativ incidens av MF-utveckling vid 5 och 10 år var 2,8% och 7,2% mot 3,8% och 18,7% för grad 0 respektive grad 1 (p 0.123). Kumulativ incidens av Al-utveckling vid 10-år var 4,2 % för båda grad medan vid 15-år var 4,2% mot 19% för grad 0 respektive 1.

ET

vid en medianuppföljning på 75 månader (IQR:39-120) var 5 respektive 10 års OS 98% respektive 90%.

vi observerade 22 (8%) och 16 (55%) dödsfall för grad 0 respektive 1, med 5 och 10 års OS på 98% och 90% för grad 0 mot 97% respektive 89% för Grad 1 (p 0,358).

mutationsstatusen analyserades hos 379 patienter och visade: 62% JAK2V617F, 19% CALR (typ-1/1-liknande 14% och typ2/2-liknande 5%), 3% MPLW515, 63 patienter var trippelnegativa för ovanstående mutationer.

under uppföljningen visade patienter med fibros av grad 0 fler trombotiska händelser, 41 Fall (14%; 71% JAK2V617F-positiva) jämfört med 17 (16%). Vid multivariat analys visade MPL-mutation en högre risk för MF-utveckling jämfört med trippelnegativ med en HR på 5,8 (p 0,0014) och till JAK2V617-mutation med en HR på 9,5 (p 0,002).

kumulativ incidens av MF-utveckling var vid 5-år 0,5% och 9% och vid 10-år 6,2% respektive 18% för grad 0 respektive 1 (p 0,0001). Kumulativ incidens av Al-utveckling vid 5 och 10 år var 0% för grad 0 och 13% respektive 7,3% för Grad 1 (p 0,096). Grad 0 visade emellertid en högre kumulativ risk för Al-utveckling vid 15-år (6,9% mot 10% för grad 0 respektive 1) (p=0,096).

slutsats:

enligt data som nyligen publicerats, hos ET-patienter verkar grad 1 BM fibros korrelera med en högre kumulativ risk för MF och AL-utveckling, medan hos PV-patienter verkar korrelera med en trend med högre dödlighet, även om det inte är statistiskt signifikant.

Data bekräftar vikten av BM-undersökning som en del av diagnostiska kriterier i alla MPN.

Upplysningar

Cavo:Janssen-Cilag: Konsultverksamhet, Honoraria; Bristol-Myers Squibb: Konsultverksamhet, Honoraria; Amgen: Konsultverksamhet, Honoraria; Celgene: Konsultverksamhet, Honoraria; Millennium: Konsultation, Honoraria. Vitolo: Janssen: Honoraria, medlemskap i en företags styrelse eller rådgivande utskott; Takeda: Honoraria; Gilead: Honoraria; Celgene: Honoraria; Roche: medlemskap i en företags styrelse eller rådgivande utskott, Speakers Bureau.