AACR-projektet Genomics Evidence Neoplasia Information Exchange (GENIE) är ett flerfasigt, flerårigt, nationellt och internationellt projekt som katalyserar precisionsonkologi genom utveckling av ett regulatoriskt register som aggregerar och kopplar klinisk genomisk data med kliniska resultat från tiotusentals cancerpatienter behandlade vid deltagande institutioner.

AACR Project GENIE uppfyller ett ouppfyllt behov inom onkologi genom att tillhandahålla den statistiska kraften som krävs för att förbättra det kliniska beslutsfattandet, särskilt när det gäller sällsynta cancerformer och sällsynta varianter i vanliga cancerformer. Dessutom kan registret driva ny klinisk och translationell forskning.

GENIE-plattformen var utformad för att integrera och länka kliniska data om cancer genomisk med kliniska resultatdata för tiotusentals cancerpatienter behandlade vid flera institutioner över hela världen. Sage fungerar som data hosting och integration hub för Project GENIE och upprätthåller databaser på Synapse som värd för provet och klinisk nivåinformation och tillhörande genomiska data, inklusive somatiska varianter, kopianummer förändringar, och fusionsdata. För att harmonisera information över åtta stora akademiska centra utvecklade och distribuerade Sage detaljerade dataordböcker, format och Sop som beskriver arbetsflödesströmmarna som krävs av varje institution samt databehandlingspipelines för att validera och harmonisera data.

datautgivningar sker under hela året. Besök Synapse-sidan för de senaste utgåvorna:

ladda ner DATA