Clauza Pugh. Fără a aduce atingere oricărei alte dispoziții de leasing, acest contract de leasing încetează la expirarea termenului său primar sau la încheierea operațiunilor de foraj continuu, cu excepția fiecărei sonde producătoare și a suprafeței alocate respectivei sonde sau sonde pentru unitățile de producție, situate în spațiile închiriate sau pe terenuri reunite în conformitate cu termenii prezentului Contract de leasing. LA EXPIRAREA TERMENULUI PRIMAR SAU LA ÎNCHEIEREA OPERAȚIUNILOR DE FORAJ CONTINUU, ACEST CONTRACT DE ÎNCHIRIERE EXPIRĂ CU PRIVIRE LA TOATE DREPTURILE LA O SUTĂ (100) DE METRI SUB CEA MAI ADÂNCĂ ADÂNCIME FORATĂ ȘI PRODUSĂÎN ORICE PUȚ SITUAT ÎN SPAȚIILE ÎNCHIRIATE. La expirarea termenului primar, în cazul în care acest contract de leasing a fost menținut în vigoare și în vigoare și fără a aduce atingere faptului că poate exista atunci producția de petrol și/sau gaze din spațiile închiriate sau proprietatea pusă în comun cu acestea, TAMUS poate solicita și va avea dreptul să primească de la companie o eliberare corespunzătoare în formă înregistrabilă a tuturor drepturilor și proprietăților companiei în spațiile închiriate care sunt mai adânci de o sută (100) de metri sub cea mai adâncă adâncime forată și produsă în spațiile închiriate sau proprietatea pusă în comun cu acestea. Compania este de acord să execute și să livreze către TAMUS pentru înregistrarea în evidențele Imobiliare ale județului sau județelor în care se află sediul Închiriat, toate documentele necesare pentru a efectua o eliberare corespunzătoare a acestui contract de închiriere cu privire la o astfel de suprafață, dar dacă nu face acest lucru în termen de treizeci(30) de zile de la cererea scrisă din partea TAMUS, atunci TAMUS va avea dreptul să execute și să înregistreze astfel de documente necesare. În plus, dacă acest contract de leasing a fost menținut în permanență în vigoare și în vigoare în conformitate cu termenii săi, la a zecea (a 10-a) aniversare a prezentului Contract de leasing, dacă societatea nu a obținut producție în cantități plătitoare din orice formațiune sau formațiuni deasupra formațiunii sau formațiunilor producătoare ale oricărui puț indicat de companie în desemnarea fiecărei unități de producție, acest contract de leasing expiră în ceea ce privește Toate drepturile asupra unor astfel de formațiuni sau formațiuni neproduse.