w Wirginii, rozwódki pary używać quitclaim dać pełną własność do małżonka, który otrzymał Dom i usunąć nazwisko drugiego małżonka z tytułu nieruchomości. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że usunięcie wszystkich praw własności nie zwalnia cię z odpowiedzialności za hipotekę.

Virginia Quitclaim Laws: Ograniczenia i zalety

podpisanie quitclaim deed uwalnia zainteresowanie nieruchomością, ale nadal pozostaje jako zabezpieczenie długów, w tym hipoteki i podatków, niezależnie od tego, czyja nazwa pojawia się na tytule. Oznacza to, że nie masz żadnych praw do nieruchomości, ale nadal jesteś prawnie zobowiązany do spłaty wszelkich długów zaciągniętych podczas gdy byłeś wymieniony jako właściciel. Pomocne jest złożenie podpisanego quitclaim z rejestratorem Okręgowym, jak tylko go podpiszesz.

refinansowanie jest jedyną metodą przeniesienia lub usunięcia odpowiedzialności za zaległe długi podatkowe, przeterminowane spłaty hipoteki lub zastawy na nazwisko drugiego małżonka. Dla współmałżonka, który otrzymuje Dom, refinansowanie chroni przed przejęciem.

jeśli oboje małżonkowie zgadzają się na warunki ugody rozwodowej, akt rozwodowy jest najszybszym, najłatwiejszym i najtańszym sposobem usunięcia nazwiska współmałżonka z aktu własności. Jeśli oboje małżonkowie nie zgadzają się na rozliczenie majątku i długów, sąd zdecyduje o sprawiedliwym podziale.

skontaktuj się z adwokatami prawa rodzinnego w Select Law Partners już dziś, aby uzyskać pomoc w twojej sprawie.