„Retinektomia ma zalety w porównaniu z relaksującą retinotomią, ponieważ retinektomia usuwa całą martwiczą tkankę przednią do cięcia obwodowego i zmniejsza ryzyko neowaskularyzacji przedniego odcinka, przewlekłej hipotonii i prawdopodobnie nawrotu proliferacyjnej witreoretinopatii (PVR)”, powiedział Steve Charles, MD.

dr Charles jest założycielem Charles Retina Institute i profesorem klinicznym okulistyki, University of Tennessee, Memphis. Opracował również technikę retinektomii pod wpływem powietrza.

„zaletą retinektomii pod powietrzem, a nie niedostatecznie zbalansowanego roztworu soli lub perfluoro-N-oktanu (PFO) jest to, że chirurg jest w stanie lepiej ocenić odpowiednią ilość tkanki do usunięcia”, wyjaśnia dr Charles. „Retinektomia-under-air zmniejsza potrzebę hemostazy, a unikając PFO, oszczędza pieniądze i eliminuje PFO podpowierzchniowe.”

Rysunek 1. Dzięki uprzejmości Steve Charles, MD

procedura Retinektomii

potrzeba wykonania retinektomii jest ustalana po wykonaniu zwykłych kroków w celu identyfikacji i wyeliminowania czynników powodujących trakcję i zapobiegających ponownemu przyczepianiu siatkówki. Sekwencja rozpoczyna się od usunięcia trakcji ciała szklistego płaszczyzny czołowej i trakcji pętli przedniej, po czym następuje obieranie oczywistych błon epiretinalnych, dla których dr Charles zaleca stosowanie kleszczy wewnętrznej błony ograniczającej (ILM). (Patrz Rys. 1-3.)

Rysunek 2. Dzięki uprzejmości Steve Charles, MD

Rysunek 3. Dzięki uprzejmości Steve Charles, MD

następnie, wszelkie znaczące pasma podretinalne, które są tenting up siatkówki są dostępne za pomocą „punch-through retinotomy” wykonanej za pomocą zamkniętych kleszczy, powiedział dr Charles, opisując inną technikę, którą opracował. (Patrz Rys. 4 i 5.)

Rysunek 4. Dzięki uprzejmości Steve Charles, MD

następnie, płyn podretinalny jest odprowadzany wewnętrznie przez istniejącą wcześniej przerwę siatkówki, za pomocą kaniuli z miękką końcówką lub noża do ciała szklistego, jeśli istnieje potencjał pozostałości ciała szklistego. Gdy płyn podretinalny przestaje zmniejszać się podczas drenażu wewnętrznego, rozpoczyna się i kontynuuje wymianę płynu z powietrzem jednocześnie z drenażem wewnętrznym.

„brak ponownego przyczepiania nie ma nic wspólnego ze słabą techniką, ale występuje z powodu resztkowej trakcji” – dodał dr Charles.

jeśli płyn podretinalny przestaje zmniejszać się przed dołączeniem siatkówki, chirurdzy powinni szukać przyczyn i mogą zacząć od poszukiwania resztek ciała szklistego. Jeśli został znaleziony, dr Charles zalecił wykonanie witrektomii-under-air („witrektomia interface”).

Rysunek 5. Dzięki uprzejmości Steve Charles, MD

„nie wkładaj płynu perfluorowęglowego, triamcynolonu ani płynu infuzyjnego”, powiedział dr Charles. „Wykonaj witrektomię-pod powietrzem, upewniając się, że port znajduje się w szklistym komponencie płynnym.”

dodał, że można to zrobić tylko za pomocą pompy perystaltycznej.

przeoczona błona epiretinalna

drenaż płynu podretinalnego za pomocą wymiany płyn-powietrze może również ujawnić przeoczoną błonę epiretinalną, którą należy obrać pod powietrzem kleszczami ILM. Jeśli siatkówka nadal nie przylega, chirurdzy powinni ponownie poszukać opaski podpajęczynówkowej i w razie potrzeby wykonać retinotomię metodą punch-through kleszczami chwytnymi.

Retinektomia-pod powietrzem jest wykonywana tylko wtedy, gdy siatkówka pozostaje odłączona po podjęciu wszystkich środków. Odbywa się to w sposób Przyrostowy, aby usunąć tylko ilość tkanki, która jest niezbędna do ponownego przymocowania siatkówki. Jeśli jednak retinektomia osiągnie 270°, należy ją przedłużyć do 360°, ponieważ pozostały kwadrant skurczy się po operacji, powiedział dr Charles.

jeśli wystąpi krwawienie, chirurdzy powinni podnieść ciśnienie i zastosować Laser konfluentowy do odciętych dużych naczyń. Laser konfluentowy, a nie plamki, jest również nakładany na krawędź retinektomii. Po osiągnięciu hemostazy można obniżyć ciśnienie i przeprowadzić wymianę powietrzno-silikonową.