w procesie nauczania zaszła wielka zmiana od czasu wprowadzenia urządzeń technologicznych do klasy. Jeśli odwiedzasz nowoczesną szkołę, zwykle okazuje się, że jest ona wyposażona w projektor, telewizor, komputery, tablety i połączenie z Internetem, a Kursy e-learningowe są zwykle integralną częścią programu nauczania. Integracja technologii w edukacji stała się bardziej istotna, gdy millenialsi I generacja X, którzy są teraz nauczycielami i rodzicami, uzależniają się od urządzeń. Pomimo licznych innowacji i nowych pomysłów, jakie rewolucja w technologii edukacji (EdTech) przyniosła klasie, nauczyciele nie mogą przymykać oka na wady korzystania z technologii w klasie.

tutaj zebraliśmy listę pięciu zalet i wad technologii edukacyjnych:

plusy wykorzystania technologii w edukacji

  1. akademicy mogą bardziej eksperymentować ze swoją pedagogiką

specjaliści akademiccy mogą skutecznie ulepszać i realizować plan zajęć za pomocą technologii. Znajomość urządzeń technologicznych może również budować Twoją wiarygodność wśród uczniów, ponieważ większość z nich nauczyła się używać tabletów, zanim nauczyli się czytać i pisać.

  1. nauka staje się zabawniejsza

Od e-podręczników po platformy organizacyjne, aplikacje i inne-dostępnych jest kilka narzędzi, które mogą uprzyjemnić naukę. Narzędzia te pomogą zarówno uczniom, jak i nauczycielom utrzymać porządek, dzielić się pomysłami, współpracować i nie tylko.

  1. żmudne zadania dydaktyczne można zautomatyzować

istnieją już narzędzia, które mogą zautomatyzować ocenianie i śledzić wyniki uczniów. Narzędzia te mogą pomóc w usprawnieniu oceniania zadań, pisania, uczestnictwa i dyskusji.

  1. natychmiastowy dostęp do informacji

łatwy dostęp do informacji może w dużym stopniu uzupełnić doświadczenie ucznia w nauce. Uczenie się staje się bardziej oparte na współpracy, a badanie staje się łatwiejsze dzięki wykorzystaniu Internetu.

  1. uczniowie stają się bardziej przygotowani na przyszłość

pisanie e-maili, utrzymywanie dobrej etykiety online, tworzenie prezentacji i nauka rozpoznawania wiarygodnych źródeł w Internecie; są to wszystkie niezbędne umiejętności, których uczniowie mogą się nauczyć i wykorzystać nawet po ukończeniu studiów. Zrozumienie technologii jest bardzo ważne w miejscu pracy i innych obszarach.

wady wykorzystania technologii w edukacji

  1. technologia może być źródłem rozproszenia uwagi

głównym argumentem przemawiającym za technologią w edukacji jest to, że może ona być źródłem rozproszenia uwagi. Laptopy, tablety i smartfony z połączeniem internetowym mogą odwracać uwagę uczniów od klasy. Nauczycielowi będzie trudno dokładnie je monitorować i ustalić, czy ma dostęp tylko do aplikacji edukacyjnych, czy przegląda konta w mediach społecznościowych.

  1. możliwość odłączenia społecznego jest wysoka

zbyt duża ekspozycja na technologię może mieć wpływ na zdolność ucznia do komunikowania się werbalnie. Jeśli podasz uczniom zadania wykorzystujące narzędzia technologiczne i współpracę online, ich metody uczenia się i interakcji z innymi staną się ograniczone.

  1. technologia ułatwia oszukiwanie

ponieważ technologia została wykorzystana w klasie, oszustwo stało się głównym problemem większości instruktorów. Dzięki informacjom łatwo dostępnym w Internecie, uczniowie nie muszą już podejmować dużego wysiłku w wykonywaniu zadań i innych szkolnych prac. W wyniku EdTech, studenci mogą stać się leniwie.

  1. słaba jakość treści w badaniach studentów

uczniowie mogą potrzebować odpowiednich wskazówek w rozpoznawaniu źródeł jakości. Prawie każdy może podać informacje w Internecie. A ponieważ nie ma jasnych wytycznych w określaniu, które strony są wiarygodne, a które nie, wielu uczniów może łatwo nabrać fałszywych informacji.

  1. planowanie lekcji może być bardziej pracochłonne

dla niektórych pracowników akademickich planowanie lekcji może być przytłaczające podczas dostosowywania technologii w edukacji. Potrzeba czasu, aby nauczyć się korzystać z narzędzi.

wniosek

wykorzystanie technologii w edukacji ma swoje plusy i minusy, ale właściwe jej wdrożenie pomoże zminimalizować wady. Ponieważ nie możemy powstrzymać technologii od wpływu na naszą edukację, skuteczne wdrożenie jest całkowicie konieczne.

CoderZ to internetowe środowisko do nauki przedmiotów STEM, zaprojektowane z myślą o zaangażowaniu uczniów i wzmocnieniu nauczycieli. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych narzędziach technologii edukacyjnych.