zapobieganie korozji części metalowych

żaden metal nie jest całkowicie bezpieczny przed zagrożeniem korozją. Ale możliwe jest spowolnienie, zarządzanie lub zatrzymanie korozji, zanim spowoduje problem.

istnieją praktyczne sposoby zapobiegania korozji części metalowych. Inżynierowie mogą włączyć kontrolę korozji do procesu projektowania. Producenci mogą stosować ochronne bariery antykorozyjne. Wreszcie ludzie, którzy używają tej części, mogą podjąć kroki zapobiegawcze, aby przedłużyć jej życie.

poproś o wycenę

co to jest korozja?

korozja występuje, gdy metal reaguje ze środkiem utleniającym w swoim środowisku. Ta reakcja chemiczna może spowodować degradację metalu w czasie, niszcząc jego wygląd i naruszając jego integralność strukturalną.

każdy rodzaj metalu ma różne właściwości elektrochemiczne. Właściwości te określają rodzaje korozji, na które część jest podatna. Na przykład żelazne narzędzia są podatne na rdzę w wyniku długotrwałego narażenia na wilgoć, podczas gdy miedziany dach będzie matowieć pod wpływem pogody. Podczas gdy niektóre metale lepiej znoszą korozję niż inne (w zależności od środowiska), żaden z nich nie jest wolny od każdego rodzaju korozji.

nie ma uniwersalnego rozwiązania zapobiegającego korozji części metalowych. Przy tak wielu rodzajach metalu i tysiącach możliwych zastosowań producenci muszą stosować różne metody zapobiegania i kontroli korozji w różnych metalach.

sposoby zapobiegania korozji Części Metalowych

zapobieganie korozji części metalowych jest brane pod uwagę na wszystkich etapach procesu, od projektowania i produkcji po wykończenie i konserwację.

poproś o wycenę

1. Projektowanie

Kontrola korozji rozpoczyna się na etapie projektowania. Jeśli część jest przeznaczona do użytku w środowisku, w którym jest podatna na korozję, producenci powinni zaprojektować ją z myślą o tym.

na przykład części narażone na działanie elementów powinny umożliwić odprowadzanie wody i zanieczyszczeń, zamiast zbierać się na powierzchni. Aby zmniejszyć korozję szczelinową, projektanci powinni wyeliminować wąskie szczeliny, które umożliwiają przedostawanie się powietrza lub płynu i stagnację. W przypadku środowisk korozyjnych, takich jak słona woda, rozsądne może być zaprojektowanie stopnia naddatku na korozję.

2. Powłoka ochronna

powłoki mogą zapewnić warstwę ochrony przed korozją, działając jako fizyczna bariera między częściami metalowymi a elementami utleniającymi w środowisku. Jedną z powszechnych metod jest galwanizacja, w której producenci pokrywają część cienką warstwą cynku.

Powłoki proszkowe są kolejnym skutecznym sposobem zapobiegania korozji części metalowych. Przy odpowiednim zastosowaniu powłoka proszkowa może uszczelnić powierzchnię części z dala od środowiska, aby chronić przed korozją.

3. Kontrola środowiska

wiele czynników środowiskowych wpływa na prawdopodobieństwo korozji. Pomaga utrzymać metalowe części w czystym, suchym miejscu, gdy nie są używane. Jeśli zamierzasz przechowywać je przez długi czas, rozważ użycie metod kontroli poziomu siarki, chlorków lub tlenu w otaczającym środowisku.

korozja galwaniczna występuje, gdy części metalowe o dwóch różnych potencjałach elektrody stykają się z elektrolitem, takim jak słona woda. Powoduje to korozję metalu o wyższej aktywności elektrody w miejscu styku. Można zapobiec korozji galwanicznej, przechowując te części oddzielnie. Efekt ten może również działać jako środek antykorozyjny, jak wyjaśniono poniżej.

poproś o wycenę

4. Ochrona katodowa

możliwe jest zapobieganie korozji poprzez przyłożenie przeciwstawnego prądu elektrycznego do powierzchni metalu. Jedną z metod ochrony katodowej jest prąd pod wrażeniem, wykorzystujący zewnętrzny przebieg prądu elektrycznego do obezwładnienia prądu korozyjnego w części.

mniej skomplikowaną metodą ochrony przed korozją katodową jest zastosowanie anody ofiarnej. Polega to na przymocowaniu małego, reaktywnego metalu do części, którą chcesz chronić. Jony metali będą przepływać z reaktywnego metalu do mniej aktywnej części, zmniejszając korozję kosztem mniejszej części.

5. Konserwacja

Powłoki Ochronne, kontrola środowiska i Ochrona katodowa są skutecznymi sposobami zapobiegania korozji części metalowych. Środki te są jednak niczym bez stałej konserwacji i monitorowania. Powłoki mogą się z czasem zużywać; nawet małe nacięcia i zadrapania mogą prowadzić do korozji. Upewnij się, że części są czyste i w razie potrzeby zastosuj dodatkową ochronę.