jak przygotować ważny quitclaim Deed w Oregon

quitclaim deed to rodzaj nieruchomości. Jest to najpopularniejszy akt nieruchomości, a jego stworzenie zajmuje niewiele czasu. Tak więc, jeśli przenosisz nieruchomość na kogoś innego, może to być akt własności, którego chcesz użyć. Zanim jednak przyjrzymy się, w jaki sposób można użyć czynu quitclaim, przyjrzyjmy się podstawom tego czynu.

co to jest akt własności?

ten akt prawny nieruchomości jest instrumentem prawnym służącym do ułatwienia przenoszenia praw majątkowych z jednej osoby na drugą. Jest powszechnie stosowany przez członków rodziny przekazujących lub przenoszących swoje prawa majątkowe na swoje dzieci lub rodzeństwo. Nazywa się to również umową gwarancyjną lub po prostu roszczeniem. Więc jeśli słyszysz, jak ktoś nazywa to szybkim roszczeniem, wiedz, że się myli. W świecie prawnym nieruchomości stroną przenoszącą swoje prawa majątkowe jest podmiot udzielający dotacji, natomiast odbiorcą praw jest podmiot udzielający dotacji.

zwróć jednak uwagę, że pomimo sprawnego przeniesienia praw do nieruchomości, akt nie zawiera żadnych gwarancji na tytuł własności w ramach przeniesienia; stąd akt gwarancyjny. Zasadniczo oznacza to, że quitclaim nie zapewnia żadnych gwarancji w tytule, co oznacza, że tytuł może być jasny lub nie. Jasny tytuł to taki, w którym nie ma błędów rejestracyjnych, nieznanych zastawów, nieujawnionych obciążeń, sporów o granice/ ankiety, brakujących spadkobierców lub nieujawnionych spadkobierców, między innymi. Jednocześnie powinieneś wiedzieć, że roszczenie nie gwarantuje Ci, że beneficjent jest faktycznym właścicielem praw majątkowych. W związku z tym prawa przekazane grantorowi stanowią jedynie reprezentację praw grantorowi w momencie podpisania lub wykonania roszczenia.

z kolei ogólne akty gwarancyjne zawierają gwarancję tytułu własności, co oznacza, że akt prawny nie ma żadnych wad prawnych, a grantodawca jest faktycznym właścicielem nieruchomości.

jeśli chcesz zaoferować gwarancję tytułu tylko na czas, w którym posiadasz nieruchomość, działa specjalna umowa gwarancyjna.

jeśli jednak zdecydowałeś się na rezygnację, beneficjent musi wiedzieć, że dokument nie daje mu żadnych środków prawnych przeciwko grantorowi.

kiedy jest idealny moment na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy?

 • dokument quitclaim w Oregonie jest zalecany do stosowania w określonych kontekstach, takich jak:

  • podczas rozwodu, gdy sąd orzekł, że własność domu rodzinnego lub innego wspólnego majątku powinna przejść na jednego z małżonków. Kiedy tak się dzieje, drugi małżonek musi zrezygnować z interesów w nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zrobienie tego nie zwalnia osoby rezygnującej z udziału w nieruchomości ze spłaty długu hipotecznego lub innych zastawów na nieruchomości.

  • podczas planowania nieruchomości, rodzic może użyć quitclaim do przeniesienia własności do swoich dzieci lub innych bliskich krewnych.

  • pozew może być również wykorzystany do przeniesienia praw majątkowych poprzez darowiznę

  • akt jest również używany do przeniesienia prawa własności z jednego podmiotu gospodarczego (korporacji lub LLC) na inny

  • quitclaim usuwa chmury / defekty w tytułach nieruchomości. Chmury często pojawiają się podczas wyszukiwania tytułu. Czyszczenie chmur na tytule jest ważne, na przykład, gdy nie powinno tam być kogoś wymienionego w tytule lub jeśli brakuje nazwiska w dokumencie

  • a quitclaim przenosi tytuły własności na trusty

  • dodając imię i nazwisko współmałżonka lub usuwając je z aktu prawnego, musisz wykonać quitclaim

  • jeśli zmienisz swoje imię i nazwisko po nabyciu tytułu własności nieruchomości, możesz użyć quitclaim, aby zmienić swoje imię i nazwisko na tytule własności.

jak przygotować quitclaim

poniższe kroki poprowadzą Cię podczas przygotowywania quitclaim. Ale najpierw, należy pobrać bezpłatny Oregon quitclaim deed formularz online. Nasz bezpłatny formularz jest PDF do druku, który służy jako szablon dla ważnego quitclaim.

 • statut wymaga, aby zrobić następujące rzeczy dla ważnego quitclaim:

  • Wpisz swoje nazwisko (grantor) w akcie własności, a także swój rzeczywisty adres do korespondencji i stan cywilny.

  • wprowadź prawdziwą wartość wynagrodzenia zapłaconego za przeniesienie praw majątkowych

  • wprowadź dane beneficjenta dotacji – imię i nazwisko, poprawny adres do korespondencji, stan cywilny oraz uprawnienia. Vesting jest opisem, w jaki sposób beneficjent chce posiadać tytuł własności do nieruchomości. Zasadniczo własność nieruchomości jest współwłasnością lub wyłączną własnością. A w przypadku nieruchomości mieszkalnych Państwo akceptuje dzierżawę w całości i dzierżawę wspólną jako główne formy własności. Statut przewiduje ponadto, że w przypadku przeniesienia własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności na co najmniej dwie osoby niezamężne, utworzone prawo własności stanowi wspólne prawo najmu. Z drugiej strony, przewóz między małżeństwami tworzy dzierżawę w całości.

  • zauważ, że wspólna dzierżawa nieruchomości mieszkaniowej została zniesiona, chociaż dotyczy to tylko przekazów do osobistych przedstawicieli lub powierników.

  • do przeniesienia nieruchomości, quitclaim musi zawierać pełny opis prawny nieruchomości.

  • musisz również podać wszelkie ograniczenia dotyczące nieruchomości

  • po wprowadzeniu wszystkich powyższych informacji należy podpisać akt w obecności notariusza, który potwierdzi podpis i akt. Jeśli jesteś żonaty, twój małżonek musi być obecny, aby podpisać akt.

  • po zakończeniu należy zanieść dokument do biura ewidencji powiatowej (gdzie znajduje się nieruchomość), aby zarejestrować akt. Być może będziesz musiał zapłacić podatek od transferu. Pamiętaj, że Hrabstwo Washington pobiera lokalny podatek transferowy. Dla nieruchomości zwolnionej złóż odpowiedni wniosek,

  • Urząd urzędnika w odpowiednim powiecie poprowadzi cię w sprawie naliczonych opłat i ewentualnych dokumentów towarzyszących.

czy jesteś gotowy, aby zrezygnować ze swoich praw i przygotować quitclaim dla swojej nieruchomości mieszkalnej na wynajem w Eugene, Portland, Salem, Bend, Medford, Corvallis, Beaverton lub jakimkolwiek innym mieście w Oregonie? Pobierz nasz darmowy formularz quitclaim deed Oregon tutaj, aby rozpocząć.