wszystko, co musisz wiedzieć o quitclaim Deed w Montanie

czy chcesz zrezygnować z niektórych lub wszystkich swoich zainteresowań nieruchomościami do współmałżonka, siostrzenicy lub dzieci, legalnie? Uzyskaj quitclaim deed, aby przejść przez proces bez wysiłku i zaoszczędzić pieniądze. Jeśli chodzi o nieruchomości, przeniesienie praw własności jest ułatwione przez akty prawne. Jednym z tych aktów jest quitclaim deed, i oferuje najlepszą, najszybszą i najtańszą formę wymiany własności nieruchomości.

konkretnie rzecz ujmując, akt darowizny odnosi się do prawnie wiążącego dokumentu, który ułatwia przeniesienie praw majątkowych z jednej osoby na drugą; grantodawcy na grantobiorcę. Dokument ten ułatwi jednak przenoszenie praw majątkowych-są to prawa przysługujące grantorowi tylko w momencie wykonania aktu. Zdezorientowany? Niepotrzebnie. Przed skorzystaniem z Dańko, musisz wiedzieć, że czyn pochodzi bez żadnych gwarancji na tytuł, a jeśli później okaże się, że grantor nie był prawowitym właścicielem nieruchomości, wówczas grantobiorca traci wszystkie przeniesione prawa, dlatego dokument nazywany jest również aktem gwarancyjnym. Nie udziela żadnych gwarancji co do stanu tytułu. Czyn przechodzi również przez formularz deed quitclaim lub po prostu quitclaim, chociaż jest błędnie znany jako szybkie roszczenie.

z drugiej strony masz nieruchomości, które dają grantorowi / Kupującemu obietnicę wyraźnej gwarancji. Akty te są aktami gwarancyjnymi, które dają beneficjentowi prawo do odwołania się w przypadku wydania tytułu własności. Podczas korzystania z gwarancji, tytuł własności jest wykonywana, a gdy okaże się, że czyn nie ma problemów, to czyn może zostać wydany. Te czyny mają gwarancję własności.

 • kiedy korzystać z aktu notarialnego

  • przeniesienie nieruchomości między członkami rodziny. Możesz użyć dokumentu, aby zapewnić prawne przeniesienie tytułu własności na swoje dzieci (z rodzica), rodzeństwo lub między innymi członkami rodziny.

  • możesz również użyć quitclaim, aby dodać lub usunąć współmałżonka z tytułu nieruchomości. Dodanie nazwiska współmałżonka do tytułów własności mieszkaniowej jest powszechne po zawarciu związku małżeńskiego, podczas gdy usunięcie nazwiska współmałżonka z aktu prawnego jest powszechne podczas rozwodów. Podczas quitclaims są powszechne podczas rozwodów, powinieneś wiedzieć, że jeśli nieruchomość usuwasz nazwisko współmałżonka z lub jeśli usuwasz swoje nazwisko z aktu prawnego, a nieruchomość jest obciążona hipoteką z obu imion, quitclaiming nie uwolni cię od długu hipotecznego.

  • usuwanie chmur z tytułów jest możliwe dzięki quitclaim. Chmury są wadami tytułu. Najczęstszą wadą jest nazwisko, które jest błędnie na czynie. Często zdarza się, że para się rozwodzi, ale nazwisko byłego małżonka pozostaje na akcie. Jeśli chcesz usunąć ich nazwę z deed / clear cloud, możesz użyć quitclaim. Inne wady, które można wyeliminować za pomocą quitclaim, obejmują błędy w rejestrze publicznym, nieujawnione zastawy, nieujawnione obciążenia, brakujące spadkobiercy, kwestie graniczne i nieprobowana Wola. Mówiąc o testamentach, powinieneś wiedzieć, że ostatnia wola ma pierwszeństwo przed roszczeniem.

  • Przeniesienie praw własności do żyjącego trustu lub trustu można zrobić za pomocą quitclaim.

  • zmiana nazwy właściciela tytułu

  • Przeniesienie praw własności do korporacji lub LLC.

Valid Quitclaim Deed in Montana

aby pomyślnie wykonać prawny quitclaim, musisz najpierw pobrać bezpłatny formularz Montana quitclaim deed. Ten darmowy formularz PDF do druku służy jako szablon, który poprowadzi cię w części przetwarzania quitclaim.

 • ważne jest, aby pamiętać, że pomimo legalnego korzystania z quitclaims w stat, nie ma konkretnych ustaw regulujących korzystanie z quitclaims w państwie. Poniższe wymagania będą jednak kierować cię podczas przygotowywania quitclaim. Kodeks Montany reguluje te wymagania zgodnie z tytułem 70. Wymagania obejmują:

  • fakt, że akt własności zostanie wykorzystany tylko do przeniesienia własności nieruchomości bez żadnych gwarancji na tytuł własności, oraz że akt własności przenosi własność „tak jak jest.”

  • akt musi zawierać pełne nazwy i adresy nadawcy (- ów) i beneficjenta (- ów).

  • należy do niego dołączyć pełny opis prawny nieruchomości-m.in. nazwę, ankietę i numer działki.

  • musi zawierać dane osoby przygotowującej, ich nazwę prawną, adres pocztowy i podpis.

  • jeśli akt jest wykorzystywany do dokonania przeniesienia własności lokalu mieszkalnego, akt ten musi zawierać informacje o tym, w jaki sposób beneficjent chce posiadać swoje prawa do nieruchomości. Zgodnie ze statutem istnieją trzy podstawowe metody utrzymywania nieruchomości: dzierżawa wspólna i dzierżawa wspólna. Kiedy używany do przyznania własności między co najmniej dwoma osobami, przeniesienie stworzy dzierżawę we wspólnym układzie, automatycznie, i chyba że państwo oferuje inny układ.

  • akt musi być również podpisany zarówno przez grantodawcę, jak i beneficjenta i potwierdzony w obecności notariusza.

  • Po wypełnieniu akt należy złożyć do urzędów powiatowych w celu jego utrwalenia. Część, która przenosi nieruchomość / grantor musi podpisać zaświadczenie o przeniesieniu nieruchomości, a następnie złożyć formularz z urzędnikiem powiatowym i rejestratorem. Brak wypełnienia formularza / pliku aktu pociąga za sobą karę ustawową w wysokości do $500.

zapis aktu musi mieć miejsce w powiecie, w którym znajduje się nieruchomość podlegająca przekazaniu.

pomimo podpisania aktu, ważne jest, aby go zarejestrować, aby zapewnić, że powiat wyda konstruktywne zawiadomienie o przekazaniu nieruchomości innym nabywcom i hipotekom. Nagranie jest również ważne dla zachowania łańcucha tytułu.

więc jasne jest, że nawet z jego ograniczeniami, quitclaim jest jednym z najlepszych czynów do wykorzystania do przeniesienia nieruchomości.

chcesz przenieść swoje prawa do nieruchomości mieszkaniowej w Billings, Bozeman, Helena, Missoula, Kalispell, Great Falls lub innym mieście w Montanie? Pobierz nasz bezpłatny formularz quitclaim deed tutaj teraz, aby rozpocząć.