prawo kalifornijskie daje żonatym małżonkom bardzo szeroką swobodę w modyfikowaniu, zmienianiu i / lub wyjaśnianiu ich stosunków finansowych i odpowiednich udziałów własnościowych w Nieruchomościach umowy małżeńskie mogą zmienić własność wspólnoty małżeńskiej na oddzielną lub zmienić odrębną własność na własność małżeńską i mogą z wyprzedzeniem określić charakter nieruchomości, którą małżonkowie zamierzają nabyć. California postnuptial agreement może również przedefiniować Wspólnotę lub oddzielny dochód. Te ustalenia majątkowe i finansowe mogą być dokonywane między mężem i żoną, niezależnie od tego, co stanowiłoby podstawowe prawo własności społeczności Kalifornijskiej w przeciwnym razie.

podobnie jak w przypadku umowy przedmałżeńskiej, umowa pom. musi być wynegocjowana i sporządzona z wielką starannością. Zgodnie z Prawem Kalifornijskim, pary małżeńskie mają wobec siebie wysoki poziom obowiązków powierniczych. Zmiana charakteru majątku w trakcie trwania małżeństwa może wywołać domniemanie nieważności, jeżeli zmiana dotyczy jednego z małżonków. Aby zachować ważność umowy postnuptialowej w Kalifornii, konieczne jest, aby małżonek, który jest „pokrzywdzony” warunkami umowy, w pełni zrozumiał warunki umowy i dobrowolnie ją podpisał.