de Californische wet geeft gehuwde echtgenoten een zeer ruime speelruimte bij het wijzigen, wijzigen en / of verduidelijken van hun financiële relatie en de respectieve eigendomsbelangen in goederen na Huwelijksverdragen kunnen de burgerlijke gemeenschap van goederen veranderen in afzonderlijk vermogen of Van vermogen veranderen in echtelijk vermogen, en kan vooraf het karakter van het vermogen specificeren dat de echtgenoten op het punt staan te verwerven. Een California postnuptial overeenkomst kan ook herdefiniëren gemeenschap of afzonderlijk inkomen. Deze eigendoms-en financiële bepalingen kunnen worden gemaakt tussen een man en vrouw, ongeacht wat de onderliggende Californische gemeenschap van goederen wetgeving anders zou voorzien.

net als bij een overeenkomst voor het huwelijk, moet over een overeenkomst na het huwelijk met de grootste zorgvuldigheid worden onderhandeld en opgesteld. Volgens de Californische wet hebben echtparen een hoge mate van fiduciaire plicht tegenover elkaar. Het veranderen van de aard van het vermogen tijdens het huwelijk kan leiden tot een vermoeden van invaliditeit als een echtgenoot wordt benadeeld door de verandering. Om de geldigheid van een California postnuptial agreement te behouden, is het noodzakelijk dat een echtgenoot die “benadeeld” is door de voorwaarden van de overeenkomst de voorwaarden van de Overeenkomst volledig begrijpt en deze vrijwillig ondertekent.