Pugh-Clausule. Niettegenstaande enige andere huurovereenkomst, eindigt deze huurovereenkomst bij het verstrijken van zijn primaire termijn of het afsluiten van continue boringen, behalve voor elke producerende put, en het areaal toegewezen aan dergelijke put of putten voor productie-eenheden, gelegen op de gehuurde panden of op gronden samengevoegd daarmee in overeenstemming met de voorwaarden van deze huurovereenkomst. BIJ HET VERSTRIJKEN VAN DE PRIMAIRE TERMIJN OF HET SLUITEN VAN CONTINUE BOORWERKZAAMHEDEN, DEZE LEASE VERVALT ALS ALLE RECHTEN HONDERD (100) VOET ONDER DE DIEPSTE DIEPTE GEBOORD EN GEPRODUCEERD IN EEN GOED GELEGEN OP HET GEHUURDE TERREIN. Na het verstrijken van de primaire termijn, in het geval dat deze huurovereenkomst volledig van kracht is gebleven en niettegenstaande het feit dat er dan olie-en/of gasproductie kan plaatsvinden vanuit de gehuurde panden of daarmee gepoold onroerend goed, kan TAMUS van het bedrijf een passende vrijgave in opneembare vorm eisen van alle rechten en landgoederen van het bedrijf in de gehuurde panden die dieper zijn dan honderd (100) voet onder de diepste diepte geboord en geproduceerd op de gehuurde panden of daarmee gepoold onroerend goed. Het bedrijf stemt ermee in om alle documenten die nodig zijn om een passende vrijgave van deze huurovereenkomst met betrekking tot een dergelijk areaal tot stand te brengen, uit te voeren en aan TAMUS te leveren voor opname in de administratie van het onroerend goed van de provincie of provincies waar het gehuurde pand zich bevindt, maar indien het nalaat dit te doen binnen dertig(30) dagen na schriftelijk verzoek van TAMUS, dan heeft TAMUS het recht om dergelijke noodzakelijke documenten uit te voeren en op te nemen. Bovendien, als deze huurovereenkomst voortdurend van kracht en werking is gehouden in overeenstemming met de voorwaarden ervan, op de tiende (10e) verjaardag van deze huurovereenkomst, als vennootschap niet de productie heeft verkregen in het betalen van hoeveelheden uit enige vorming of formaties boven de producerende vorming of formaties van een goed als aangegeven door vennootschap in haar aanwijzing van elke productie-eenheid, deze huurovereenkomst vervalt met betrekking tot alle rechten IN dergelijke niet-geproduceerde vorming of formaties.