hoofdstuk 130

de psalmist ‘ s hope in prayer. (1-4) zijn geduld in hoop. (5-8)

vers 1-4 de enige manier om verlichting te bieden aan een ziel die in zonde verstrikt is, is door alleen op God toe te passen. Veel dingen presenteren zich als afleidingen, veel dingen bieden zich aan als remedies, maar de ziel vindt dat de Heer alleen kan genezen. En totdat de mensen bewust zijn van de schuld van de zonde, en stoppen met allen te komen in een keer tot God, is het tevergeefs voor hen om verlichting te verwachten. De Heilige Geest geeft zulke arme zielen een nieuw gevoel van hun diepe noodzaak, om hen in ernstige toepassingen op te wekken, door het gebed van het geloof, door te roepen tot God. En omdat zij hun ziel liefhebben, omdat zij zich bekommeren om de heerlijkheid van de Heer, mogen zij in deze plicht niet tekort komen. Waarom zijn deze zaken zo lang onzeker bij hen? Is het niet van luiheid en wanhoop dat zij zich tevreden stellen met de gebruikelijke en gebruikelijke toepassingen aan God? Laat ons dan opstaan en doen; het moet gebeuren, en het wordt met veiligheid bijgewoond. Wij moeten ons verootmoedigen voor God, als schuldig in zijn ogen. Laten we onze zondigheid erkennen; we kunnen onszelf niet rechtvaardigen, of niet schuldig pleiten. Het is onze onuitsprekelijke troost dat er vergeving bij hem is, want dat is wat we nodig hebben. Jezus Christus is het grote rantsoen; hij is altijd een Voorspreekster voor ons, en door hem hopen wij vergeving te verkrijgen. Er is vergiffenis bij u, niet opdat gij geacht wordt, maar opdat gij gevreesd wordt. De vrees voor God wordt vaak gesteld voor de hele aanbidding van God. Het enige motief en bemoediging voor zondaars is dit, dat er vergeving is bij de Heer. Vers 5-8 het is aan de Heer dat mijn ziel wacht, op de gaven van Zijn genade, en de werking van zijn kracht. We moeten alleen hopen op datgene wat hij in zijn woord heeft beloofd. Zoals degenen die de dageraad wensen te zien, terwijl zij zeer verlangen dat het licht al lang voor de dag zou komen, maar nog meer verlangt een goed mens naar de tekenen van Gods gunst en de bezoeken van Zijn genade. Laat allen, die zich aan den Heere wijden, vrolijk op hem blijven. Deze verlossing is verlossing van alle zonden. Jezus Christus redt zijn volk van hun zonden, zowel van de veroordeling als van de gezaghebbende macht van de zonde. Het is overvloedige verlossing; er is een al voldoende volheid in de Verlosser, genoeg voor allen, genoeg voor een ieder; dus genoeg voor mij, zegt de gelovige. Verlossing van de zonde omvat verlossing van alle andere kwaden, daarom is het een overvloedige verlossing, door het verzoenende bloed van Jezus, die zijn volk van al hun zonden zal verlossen. Allen die op God wachten op genade en genade, zullen zeker vrede hebben.