College of Engineering Proposal Processing Timeline

om verder te helpen met voorstellen van hoge kwaliteit afkomstig van Michigan State University ‘ s College of Engineering, zijn de faculteiten verplicht om de proposal preparation timeline te volgen. Deze nieuwe deadline is bedoeld om voor beide partijen voordelig te zijn voor zowel Pi ‘ s als Onderzoeksbeheerders. Onderzoeksbeheerders zullen voldoende tijd hebben om documenten op naleving te toetsen en Pi ‘ s zullen hun aandacht volledig kunnen richten op de wetenschappelijke/technische documenten. We verwachten dat dit de kwaliteit van het hele voorstel zal verbeteren en zal leiden tot een hoger financieringssucces.

het nieuwe deadline beleid ging in werking op 1 November 2018. Neem gerust contact op met DER als u vragen of opmerkingen heeft. Voorstellen die aan deze richtsnoeren voldoen, hebben voorrang op voorstellen die dat niet doen. Volgens het OSP deadline beleid, Alle at-risk voorstellen* (ingediend binnen 8 uur na de deadline van de sponsor) moeten specifiek schriftelijk worden onderschreven door de Associate Dean for Research (of dean delegate) voordat OSP kan beginnen met de beoordeling en indiening.

Minimum-10
werkdagen
vóór de uiterste datum van de Sponsor

PI zal invullen: Division of Engineering Research Proposal Processing Form (PPF)
PI stelt De afdelingsvoorzitter in kennis van eventuele speciale overwegingen.
verzoek klaar voor OSP-beoordeling-10 dagen

6 – werkdagen

definitieve departementale begroting en voorstel ontwikkeling document gerouteerd voor goedkeuringen-6 dagen

5 – op werkdagen

alle niet-technische documenten tot DER – 5 dagen

niet-technische documenten die 5 dagen vóór opname moeten worden ingevuld:

 1. Budget
 2. Budget Motivering
 3. Samenvatting
 4. Faciliteiten, Apparatuur en Andere Middelen
 5. Biografische Schets (voor alle pi ‘ s)
 6. Huidige en in Afwachting van Ondersteuning (dit voorstel als ‘in behandeling’ voor elke PI)
 7. Data Management Plan
 8. Medewerkers en Andere Voorkeuren (gebruik NSF excel sjabloon voor elke PI)
 9. Letters van ondersteuning alleen als daarom gevraagd wordt door de uitnodiging
 10. Bevestiging van Kosten, indien vereist door de uitnodiging
 11. Voltooide documenten van de onderaannemer(s) met inbegrip van kostenaandeel(indien van toepassing)
 12. ingevulde documenten van consultant (s) (indien van toepassing))

*” technische documenten kunnen worden aangeduid als een “beschrijving”, een onderzoeksstrategie, een technisch voorstel, enz. maar ze betekenen allemaal hetzelfde: het wetenschappelijke voorstel zelf.

3 – Op werkdagen

definitief voorstel voor indiening bij OSP-3 dagen

vervaldatum voorstel

voorstel tijdig ingediend. Voor tijdige elektronische aanvragen die door OSP worden ingediend, heeft OSP zich ertoe verbonden het voorstel ten minste 1 (één) werkdag vóór de uiterste datum in te dienen.

contracten (federaal of Industrie) en internationale activiteiten volgen niet het bovenstaande uiterste indieningsbeleid. Voor dit soort verzoeken is extra voorbereidingstijd nodig door DER & beoordelingstijd / onderhandelingstijd door OSP / Business Connect.

neem contact op met DER om een tijdschema op te stellen.

*At-Risk Proposal Submissions

per OSP ’s proposal Submission Deadline Policy:” een late proposal is considered at-risk when it is provided to OSP within 8 business hours from the submission deadline. Het at-risk voorstel moet specifiek worden onderschreven door de associate dean for research (of decaan delegate) voordat het wordt beoordeeld door OSP. Na ontvangst van de goedkeuring van de onderzoeksdecaan zal OSP redelijke inspanningen leveren om het goedgekeurde voorstel in te dienen. OSP kan niet zorgen voor dezelfde dienstverleningsniveaus voor voorstellen die risico ‘ s lopen en de ontvangst door de sponsor in gevaar kunnen brengen. Goedkeuring door de onderzoeksdecaan moet gebaseerd zijn op verzachtende omstandigheden die een late indiening kunnen verdienen.

een voorbeeld van een verzachtende omstandigheid is wanneer een verzoek slechts 30 dagen voor de vervaldatum wordt vrijgegeven en het voorstel meerdere onderzoekers omvat, subawards, de administratieve secties van het voorstel zijn behandeld met de afdeling en / of het college, indien van toepassing, en OSP (bijv. de RFA werd ten minste 10 werkdagen eerder aan het OSP verstrekt; budget 6 werkdagen eerder aan het OSP ter beoordeling verstrekt, alle niet-technische documenten 5 werkdagen eerder aan het OSP, enz.), en het uiteindelijke pakket is voorzien van genoeg tijd om goed in te dienen.”