de EEO-wetten verbieden het straffen van sollicitanten of werknemers voor het doen gelden van hun rechten om vrij te zijn van discriminatie op het werk, inclusief intimidatie. Het uitoefenen van deze EEO-rechten wordt “beschermde activiteit” genoemd en kan vele vormen aannemen. Het is bijvoorbeeld onwettig om vergeldingsmaatregelen te nemen tegen verzoekers of werknemers voor:

  • indiening of, als getuige in een EEO kosten, klacht, het onderzoek, of een rechtszaak
  • communiceren met een leidinggevende of manager over discriminatie, met inbegrip van seksuele intimidatie
  • beantwoorden van vragen tijdens een werkgever onderzoek van de vermeende intimidatie
  • weigeren orders op te volgen, die zou leiden tot discriminatie
  • verzet tegen seksuele toenadering, of grijpen om anderen te beschermen
  • verzoekende accommodatie van een handicap of voor een religieuze praktijk
  • het vragen van managers en medewerkers over salaris-informatie te ontdekken mogelijk discriminerende lonen.

deelname aan een klachtenprocedure is onder alle omstandigheden beschermd tegen represailles. Andere handelingen ter bestrijding van discriminatie worden beschermd zolang de werknemer handelde uit een redelijke overtuiging dat iets op het werk EEO-wetten kan schenden, zelfs als hij of zij geen juridische terminologie gebruikte om het te beschrijven.

het uitoefenen van EEO-activiteiten beschermt een werknemer echter niet tegen elke discipline of ontslag. Het staat werkgevers vrij om werknemers te disciplineren of te ontslaan indien zij worden gemotiveerd door niet-vergeldings-en niet-discriminerende redenen die anders tot dergelijke gevolgen zouden leiden. Het is een werkgever echter niet toegestaan om iets te doen als reactie op EEO-activiteiten dat iemand zou ontmoedigen om zich te verzetten of te klagen over toekomstige discriminatie.

Lees meer feiten over vergelding op eeoc.gov.