Gids voor een Quitclaim Akte in Utah

De quitclaim akte, ook wel aangeduid als een quitclaim akte vorm, een quitclaim, of in andere gevallen een niet-garantie akte is het juridische instrument dat het mogelijk maakt de overdracht van het eigendomsrecht van de entiteit of persoon met rechten in de woning, een organisme, aan iemand anders, of een entiteit, genaamd de gesubsidieerde. Merk op dat deze daad ten onrechte wordt aangeduid als een snelle claim daad, iets wat je moet stoppen met doen.

hoewel het de overdracht van eigendomsrechten tussen twee partijen waarborgt, heeft het één belangrijke beperking – deze akte geeft geen garanties, wat betekent dat het alleen de belangen overdraagt die de concessiegever heeft tijdens de uitvoering van de akte. Deze akte kan ook overdracht aan u een titel met gebreken, en het kan worden vervalst voor zover je weet. Tot overmaat van ramp biedt de akte geen rechtsmiddelen tegen de cedent.

het verschilt van de garantieakte die een koper van onroerend goed garandeert dat het gekochte goed vrij is van lasten en pandrechten. De garantie heeft ook een garantie van de verkoper die de koper vertelt dat ze volledige wettelijke rechten hebben om het onroerend goed te verkopen. Dus, als er in de toekomst een probleem is met de eigendomstitel, bijvoorbeeld een onbetaalde hypotheek, zal de verkoper de koper het exacte bedrag moeten terugbetalen.

Wanneer moet de quitclaim worden gebruikt

 • hoewel het geen juridisch instrument is dat wordt gebruikt bij de traditionele verkoop van onroerend goed, zijn er specifieke omstandigheden die het gebruik van de quitclaim vereisen. Zij omvatten:

  • bij overdracht van eigendomsrechten tussen gezinsleden.

  • tijdens een echtscheidingsprocedure kan de quitclaim worden gebruikt om de eigendomsrechten van een echtgenoot over te dragen van het huwelijksvermogen. Een voorbeeld van een schikkingsovereenkomst die dit mogelijk maakt is een overeenkomst waarbij echtgenoot A het eigendom van de echtelijke woning overneemt echtgenoot B moet een quitclaim uitvoeren om hun rechten van het vermogen over te dragen aan de echtgenoot.

  • na het huwelijk kan een quitclaim worden gebruikt om een echtgenoot toe te voegen aan een eigendomsakte. Merk echter op dat deze overdracht de hypotheek niet wettelijk overdraagt aan de toegevoegde echtgenoot, en de primaire eigenaar van het goed blijft de partij die verantwoordelijk is voor de schuld.

  • de quitclaim is ook effectief in het overdragen van eigendom belangen aan uw erfgenamen of begunstigden voordat je sterft. In plaats van een testament te gebruiken of te wijzigen, kunt u de quitclaim gebruiken om uw eigendomsbelangen over te dragen aan uw dierbaren. Ook op estate planning is het feit dat u deze akte kunt gebruiken om belangen in onroerend goed over te dragen in een trust.

  • wanneer u op zoek bent naar een titelverzekering, kan uw titelverzekeraar u vragen om een quitclaim te maken om een cloud uit de titel te wissen. Deze cloud kan worden verwijderen of het toevoegen van een naam aan uw titel

  • als u uw naam veranderde na het verkrijgen van een titel voor een woning, kunt u de akte gebruiken om de naamswijziging door te voeren.

  • een quitclaim draagt ook belangen in eigendom over aan een entiteit zoals een LLC of een bedrijf.

een quitclaim-akte aanmaken in Utah

voor het opstellen van een uitvoerbare quitclaim-akte in Utah, moet u eerst een gratis Utah quitclaim-akte online downloaden. Deze gratis akte formulier is state-specific en komt in een gemakkelijk te begrijpen afdrukbare PDF-formaat.

 • voor de geldigheid moet het voldoen aan specifieke eisen

  • de bij het vervoer betrokken Cedent(s) moet (en) de akte ondertekenen

  • de akte moet worden gepresenteerd samen met een certificaat van erkenning, een jurat, bewijs van uitvoering, of een ander certificaat dat de land recorder vraagt.

  • de akte moet ook de volledige juridische beschrijving voor de quitclaim dragen

  • ook de naam en het postadres van de begunstigde MOETEN in de akte worden vermeld. Het postadres is belangrijk voor de vaststelling en doeleinden van de belastingen

  • wat de registratie betreft, kan de quitclaim alleen worden geregistreerd in de provincie waar het pand zich bevindt

  • eenmaal geregistreerd, zullen de quitclaim en overgedragen eigendomsrechten worden meegedeeld aan alle betrokken partijen.

  • volgens de recording act van de staat worden niet-geregistreerde akten nietig geacht tegen alle volgende kopers van het onroerend goed of zelfs een deel van het onroerend goed. Dit is het geval als de volgende koper van het onroerend goed een waardevolle vergoeding betaalt voor het onroerend goed of als hun quitclaim wordt geregistreerd vóór de quitclaim bereid door de vorige begunstigde.

  • de notaris moet de handtekeningen in de akte erkennen

  • het moet ook een Addenda voor waterrechten hebben die erop wijst dat je geen rechten op water hebt in dat pand.

opname

de staat Utah erkent de opname van daden onder een Race to the Record formule. Dit betekent dat de provincie rechtsinstrumenten registreert in de volgorde waarin zij de documenten ontvangen. Er is geen instrument of document dat voorrang krijgt boven het andere. De quitclaim die als eerste wordt geregistreerd, heeft dus voorrang op alle andere quitclaims die daarna worden geregistreerd, ongeacht de betaalde waarde.

een quitclaim uitdagen

enkele van de problemen die een quitclaim uitdagen omvatten:

de uitdager die beweert dat de cedent niet echt zuchtte dat quitclaim of dat de quitclaim vervalst was

merk echter op dat zodra de quitclaim-akte bij de gemeentesecretaris is geregistreerd, het moeilijk wordt om de quitclaim aan te vechten. Dus, als je deze quitclaim betwist, moet je een aanzienlijke last hebben om de vervalsing van de illegale uitvoering van de akte te bewijzen.

om een quitclaim te gebruiken in Park City, St.George, Salt Lake City, Ogden, Logan, Provo, Moab of in andere steden in Utah, krijgt u ons gratis quitclaim-akte-formulier om het proces te vereenvoudigen.

Search tags: quick claim acte Utah, free quit claim acte form Utah, quick claim acte Utah form