vragen te stellen alvorens een Quitclaim acte te ondertekenen in Connecticut

voordat technologie en verfijning plaatsvonden, vond de overdracht van onroerend goed plaats door middel van een “livery of seisin”, een testimonial act waarbij een persoon het land overdraagt door een takje of zelfs een turfkluit over te dragen van het land dat werd overgedragen aan de persoon die het land nieuw eigendom nam. Natuurlijk is dit een verouderde traditie, maar de traditie was belangrijk en de enige manier om een daadwerkelijke overdracht van eigendom aan te duiden, zelfs met schriftelijke of mondelinge contracten. Vandaag is de situatie een beetje anders en de overdracht van eigendomsbelangen voor onroerend goed gebeurt door middel van een akte. Een van deze daden is de quitclaim daad.

Wat is de quitclaim-akte?

ook wel de quitclaim, een niet-garantie-akte of een quitclaim-akte genoemd, dit is het document dat wordt gebruikt bij de overdracht van belangen in goederen, vaak tussen familieleden. Terwijl de overdracht van belangen in de genoemde eigendom is het belangrijkste doel van de akte, de quitclaim wordt soms gebruikt om te genezen of te elimineren gebreken aanwezig zijn op een eigendomstitel. Het is effectief en de overdracht van rente of recht op eigendom snel, vandaar de onjuiste spelling van dit rechtsinstrument. Dus, in tegenstelling tot wat anderen je laten geloven, het document wordt niet ook wel een snelle claim daad – dit is een verkeerd gespelde versie van de zin. Het andere wat je moet weten is dat dit document een beperkte hoeveelheid bescherming biedt aan de persoon die de belangen voor het pand krijgt.

volgens de quitclaim-akte in Connecticut is de persoon/ entiteit die zijn belangen overdraagt aan een bepaald onroerend goed de cedent, terwijl de persoon / entiteit die belangen in het onroerend goed ontvangt de concessiehouder is.

wat zijn de wettelijke vereisten voor de geldigheid van een quitclaim?

 • de staat heeft een aantal wettelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de akte juridisch bindend en uitvoerbaar is. Dus, terwijl u eerst een gratis Connecticut quitclaim akte formulier moet downloaden, moet u ervoor zorgen dat de jouwe is een Afdrukbare versie van het formulier en dat het zal u helpen alle vereiste gegevens in te voeren. De gegevens die nodig zijn voor de geldigheid en wettigheid van de akte omvatten:

  • Het document moet schriftelijk worden ingediend

  • De titel moet duidelijk de bedoeling van het document

  • Het moet zijn de volledige namen en adressen van de concessieverlener en de gesubsidieerde

  • Het moet ook de vesting keuze van de gesubsidieerde. De vesting keuze geeft aan hoe de begunstigde de eigendomstitel wenst te houden.

  • een juridische beschrijving en het exacte adres van de woning

  • executiedatum van de akte

  • handtekeningen van de cedent en de grantee, evenals een erkenning van de notaris of iemand anders met de bevoegdheid om toe te zien op Eden.

  • handtekeningen van ten minste twee onafhankelijke getuigen

  • nadere gegevens over eventuele eerdere documentatie. Deze gegevens moet de pagina, boek, of het serienummer verwijzing van de eerdere opname

  • Volledige naam en de contactgegevens van de partij het maken van het nieuwe document

  • De details over de veranderingen in het eigendomsrecht moet worden opgenomen in de openbare registers met de Secretarie of de ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud van alle openbare land records in uw provincie. De opname moet worden gedaan in een papieren formaat dat voldoet aan de eisen van de staat. In dit geval, de akte moet worden opgesteld op een brief formaat document met specifieke minimum marge maten links rond de pagina.

merk op dat de staat Connecticut volgt de Notice Recording statuut, die stelt dat alle niet-geregistreerde onroerend goed vervoer zal niet effectief zijn tegen partijen Naast de cedent of hun erfgenamen. Simpel gezegd betekent dit dat een onroerend goed waarvan de rechten worden overgebracht, maar niet worden vastgelegd in de openbare registers, maar vastgelegd in een latere overdracht door iemand anders (een bonafide grantee), prevaleert boven de akte die aan de eerdere grantee is afgegeven.

Wat zijn de verschillen tussen een quitclaim en een garantieakte?

wel, een quitclaim verwijst naar het document dat de overdracht van belangen of rechten op eigendom documenteert, maar zonder enige garantie op de titel. In dit geval zou de quitclaim kunnen wijzen op een overdracht van belangen in onroerend goed, zelfs wanneer de concessiegever niet de eigenaar van het onroerend goed is of wanneer het onroerend goed pandrechten heeft. Om deze redenen wordt het ook wel een niet-garantie-akte genoemd.

de garantieakte verwijst daarentegen naar het document dat niet alleen rechten/ belangen op onroerend goed overdraagt, maar ook aantoont dat de cedent de werkelijke eigenaar van het onroerend goed is. Met deze akte toont de cedent ook aan dat het eigendom op transport geen pandrechten of schulden heeft.

een garantieakte heeft een garantie van eigendom, maar de niet-garantieakte ontbeert de garantie van eigendom. De garantie van de titel, van de cedent / overdrager aan de concessiehouder/ verkrijger, verwijst naar de wettelijke garantie dat de titel die wordt overgedragen geen eigendomsrecht heeft. De meest voorkomende titel kwesties die aanwezig zouden zijn in een niet-garantie akte zijn vervalsing van de akte, eerdere niet bekendgemaakte overbrengingen, openbare record fouten, onbewezen testamenten, ontbrekende erfgenamen, of grens kwesties. Eigenschap zonder deze (en andere) titelproblemen is een eigenschap met een duidelijke titel.

 • Wat zijn de gebruikelijke toepassingen van het quitclaim-formulier?

  • het Schenken van onroerend goed, wanneer de ontvanger niet betalen van geld

  • Bij het verwijderen van wolken/ fouten van een titel

  • Overdracht van belangen op het eigendom van een onderneming of een partner

  • het Verwijderen van een ex-echtgenoot van een woning titel

  • de Overdracht van belangen in onroerende zaken voor kinderen

  • Overdracht van rechten of belangen in onroerende zaken aan een trust of een levend vertrouwen

Dus, doet u een van deze toepassingen geluid als van scenario ‘ s op u van toepassing? Misschien hebt u alleen de akte nodig om uw belangen over te dragen op onroerend goed als onderdeel van uw huurovereenkomst.

wat uw behoefte ook is, ons gratis quitclaim-akte-formulier dat gemakkelijk in PDF kan worden gedownload, heeft u gedekt. U kunt gebruik maken van de gratis akte formulier in Hartford, Stamford, New Haven, Bridgeport, Norwalk, Danbury, Greenwich, Milford, of een andere stad in Connecticut.