Samuel Pufendorf was een van de grootste denkers van de zeventiende eeuw in Duitsland. Hij staat bekend als een moderne natuurwetdenker die onder invloed van Hugo Grotius en Thomas Hobbes probeerde de natuurwet te wijzigen en er een nieuwe versie van te maken. Hij was de Eerste geleerde die de natuurlijke jurisprudentie grondig systematiseerde met de deductieve methode. De werken van de natuurlijke jurisprudentie, dat wil zeggen De Jure Naturae et Gentium (over het recht van de natuur en de naties) en haar compendium getiteld De Officio Hominis et Civis juxta Legem Naturalem (over de plicht van de mens en de burger volgens de natuurwet), gepubliceerd in respectievelijk 1672 en 1673, waren de meest beroemde en invloedrijke geschriften onder de Europese Verlichting denkers. John Locke adviseerde deze twee werken als boeken die elke student in zijn jeugd moet lezen in zijn theory of education (1693). In het bijzonder werd de Officio Hominis et CIV aan veel Europese universiteiten aangewezen als leerboek voor jurisprudentie en moraalfilosofie…