een spreekwoord is een kort gezegde dat een rudimentaire waarheid of praktisch Principe uitdrukt. In het dagelijks leven, ouders horen gezegden gebaseerd op bijbelse spreekwoorden, maar kunnen zich niet bewust zijn van hun oorsprong. Bijbelse spreekwoorden kunnen worden opgesplitst in verschillende gebieden en u kunt ze gebruiken om te helpen bij het verbeteren van uw ouderschapsvaardigheden.

ouderschapstaken

van de bijbelse spreekwoorden met betrekking tot ouderschap is een van de bekendste spreuken 22:6: leer een kind op de weg die hij moet gaan, en als hij oud is, zal hij zich daarvan niet afkeren.”Dit gaat over je verantwoordelijkheid als ouder om je kind op het juiste pad te leiden. De manier waarop hij moet gaan verwijst naar de richting van het kind in het leven. Wat veel mensen missen is dat het woord trein, in het Hebreeuws, chanak is, wat opdragen betekent. In deze context is de rol van de ouders om het kind te trainen of te wijden aan de wegen van Goddelijke Wijsheid. Het doel is om een kind op te voeden dat een volwassen, verantwoordelijke volwassene wordt die God en anderen liefheeft.

spreuken in de Bijbel zijn geladen met instructie in Goddelijke Wijsheid. Als je naar de rest van hoofdstuk 22 kijkt, zie je dat het gevuld is met woorden van wijsheid. Dit is een goede plek om te beginnen met het trainen van je kind in de wegen van de Heer. Deze spreuken maken Gods wegen duidelijk. Echter, bij het opleiden van uw kind op deze manieren, het is meer dan het lezen van een vers of zelfs het onthouden van een vers. Het belangrijkste is om te leren hoe het toe te passen op het dagelijks leven. Het kennen en toepassen van de waarheid is hoe Gods principes worden bijgebracht.

andere voorbeelden van verantwoord ouderschap

hier zijn nog een paar spreekwoorden uit hoofdstuk 22. Dit kunnen leermogelijkheden zijn die je opneemt in je christelijke ouderlijke verantwoordelijkheden.

  • een kredietgever zijn, geen kredietnemer. (Spreuken 22:7)
  • wees vrijgevig en deel met de armen en behoeftigen. (Spreuken 22: 9)
  • wees niet een spotter (persoon niet bereid om te veranderen). (Spreuken 22:10)
  • Volg de wijze instructies, zodat je vertrouwen hebt in de Heer. (Spreuken 22:19)
  • wees niet de metgezel van een boze man of je zult worden zoals hij. (Spreuken 22:24)

het opvoeden van een kind

Spreuken 1: 8-9 moedigen een zoon aan om aandacht te besteden aan wat zijn vader hem geleerd heeft en niet de instructie van zijn moeder te vergeten. Deze leringen worden vergeleken met een krans gedragen op het hoofd en een ketting om de nek; dergelijke items zijn aantrekkelijk en duidelijk voor iedereen in de buurt van de persoon die ze draagt. Dit is een metafoor voor het idee dat de goddelijke leringen van de ouders duidelijk en aantrekkelijk moeten zijn in de kinderen die zij opvoeden.

ouders en kinderen

spreuken 6: 20-24 zijn een andere herinnering aan het belang van een kind om te gehoorzamen wat zijn vader hem vertelt te doen, evenals aandacht te besteden aan de leer van zijn moeder. Kinderen moeten deze leringen aan hun hart binden (het hart vertegenwoordigt de innerlijke persoon), en ze om hun nek vastmaken, wat het feit betekent dat de leringen duidelijk zullen zijn voor degenen om het kind heen. Wat je je kind leert is om te dienen als een gids door het leven. In vers 24 wordt ook het belang van correctie en discipline benadrukt.

een goede ouder zijn

het is belangrijk om een goede ouder voor uw kind te zijn en hen de juiste training in het leven te geven. Dit zal hen helpen om te groeien tot een goede VOLWASSENE. Deze spreekwoorden laten ons bijvoorbeeld zien hoe je een goede ouder kunt zijn.In Spreuken 10: 1, geschreven door Salomo, worden ouders eraan herinnerd dat “een wijze zoon vreugde brengt aan zijn vader, maar een dwaze zoon verdriet aan zijn moeder.”Dit benadrukt de uitkomst van het bijbrengen van goddelijke principes en wijsheid, en de negatieve resultaten die daaruit voortvloeien als deze training wordt verwaarloosd. Spreuken 23: 24-25 belooft de vader van een rechtvaardig man grote vreugde en herhaalt dat hij zich zal verheugen in een wijze zoon. Vers 26 is een herinnering dat een rechtvaardige zoon iemand is die God Zijn hart geeft en zijn aandacht getraind houdt op zijn wegen.

ouders die ongelijk hebben

het is belangrijk dat een ouder zijn kind recht opvoedt. Maar als ze iets fout doen, zijn er verschillende spreekwoorden die ons laten weten wat er zal gebeuren.

  • in Spreuken 19: 18-20 toont het ons dat ” tucht uw zoon, want er is hoop; zet uw hart niet op hem ter dood te brengen. Een man van grote toorn zal de boete betalen, want als je hem uitlevert, hoef je het alleen maar opnieuw te doen. Luister naar raad en neem de instructie aan, opdat gij in de toekomst wijsheid verkrijgt.”Daarom is het belangrijk om toe te geven dat je verkeerd bent en werk om een goede liefdevolle ouder te zijn. Spreuken 13: 22 vertelt ons ook: “een goed mens laat een erfenis na aan de kinderen van zijn kinderen, maar de rijkdom van de zondaar is bestemd voor de rechtvaardigen.”Het is belangrijk om je kinderen goed op te voeden met wijsheid en begeleiding. Spreuken 20: 7 laat ook zien: “de rechtvaardige die wandelt in zijn integriteit-zalig zijn zijn kinderen na hem!”Het is belangrijk om rechtvaardig en oprecht te zijn bij het opvoeden van een kind. Dit zal ook helpen uw kind om op te groeien rechtschapen als goed.

van uw ouders houden

van je ouders houden en respecteren is net zo belangrijk als van je kind houden. Er zijn verschillende spreekwoorden die ons leren over het belang van het houden van onze ouders en de gevolgen als we dat niet doen.Spreuken 20:20 laat ons zien dat, ” als iemand zijn vader of zijn moeder vervloekt, zijn lamp in uiterste duisternis zal worden gedoofd.”Dit zou kunnen worden gezien als je het licht van God verliest. Spreuken 23: 22 zegt: “Luister naar je vader die je het leven heeft gegeven, en veracht je moeder niet als ze oud is.”Dit spreekwoord herhaalt alleen maar hoe belangrijk het is om te zorgen voor en te luisteren naar je oudere ouders. Tot slot, spreuken 30:17 toont ons ” het oog dat een vader bespot en een moeder veracht om te gehoorzamen, zal door de raven van de vallei worden uitgekozen en door de gieren worden opgegeten.”Dit toont aan dat als je niet goed voor je ouders zorgt, je alleen zult worden gelaten en lijden in het leven.

ouders en Discipline

er zijn veel spreekwoorden die betrekking hebben op het disciplineren van uw kinderen. Bijvoorbeeld, “spare the rod bederf het kind,” is uit Spreuken 29:15. Andere spreekwoorden omvatten:

  • dwaasheid is verbonden in het hart van een kind; de roede der tucht zal het verre van hem verwijderen. (Spreuken 22:15)
  • op de lippen der scherpzinnigen is wijsheid gevonden; maar een staf is voor de rug desgenen, die verstandeloos is. (Spreuken 10:13)
  • tuchtig uw kinderen, en zij zullen u vrede geven; zij zullen u de geneugten brengen, die gij begeert. (Spreekwoord 29:17)
  • een roede en een berisping geven wijsheid, maar een ongedisciplineerd kind maakt zijn moeder te schande. (Spreekwoord 29:15)

spreuken voor ouderschap vandaag

de moderne cultuur is veranderd sinds de tijd dat Salomo spreuken schreef, maar de goddelijke principes die erin worden gepresenteerd zijn eeuwig en tijdloos. Dit boek van de Bijbel bevat verschillende uitstekende Bijbellessen voor kinderen, evenals voor hun voogden. Als ouders kan het onderwijzen van deze principes aan onze kinderen het fundament leggen dat God wenst. Het resultaat is een kind dat opgroeit tot een VOLWASSENE die weet hoe hij moet gaan en dat pad niet verlaat.