Typhlodromus pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae) er den viktigste rovdyr Av Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) i frukthager Og Vingårder. Det ble nylig funnet at voksne t. pyri-kvinner forårsaker mikroskopiske arr på epleblader. De nåværende laboratorieforsøkene ble utført for å bekrefte produksjonen av arr på epleblader og for å vurdere om kvinner også forårsaker arr på frukt. Arr produksjon på eple blader og / eller frukt ble undersøkt under ulike ernæringsmessige forhold: ingen mat, pollen Av furu (Pinus sylvsestris L.) bare, nymfer Av P. ulmi bare, og pollen + byttedyr . Både på blader og frukt, enten tilbudt alene eller i kombinasjon, ble mating arr produsert under alle ernæringsmessige forhold, men for det meste i ‘ingen mat’ behandling. Rovdyrene forbrukes betydelig Mer P. ulmi nymfer når tilbys alene enn når tilbys i kombinasjon med pollen. T. pyri la egg under alle ernæringsmessige forhold, men mest i pollen + prey-behandlingen og minst når det ikke ble tilbudt mat. T. pyri kvinner forårsaket arr på både blader og frukt når de tilbys samtidig, men mer på blader enn på frukt. Arrene var også større på blader enn på frukt i alle eksperimenter. T. pyri overlevde og reproduserte på plantemateriale i fravær av andre matkilder. Hvorvidt arrene produsert på blader og frukt skader kvaliteten på frukt eller utbyttet av eple, kan ikke konkluderes med dagens eksperimenter.