Pugh Klausul. Uten hensyn til andre bestemmelser i Leieavtalen opphører Denne Leieavtalen ved utløpet av Sin Primære Løpetid eller ved avslutningen av kontinuerlige boreoperasjoner med unntak av hver produserende brønn, og arealet som tildeles brønnen eller brønnene for produksjonsenheter, som ligger på DE LEIDE LOKALENE eller på landområder som er samlet sammen i samsvar med Vilkårene i Denne Leieavtalen. VED UTLØPET AV DEN PRIMÆRE SIKT ELLER AVSLUTNINGEN AV KONTINUERLIG BOREOPERASJONER, UTLØPER DENNE LEIEAVTALEN SOM TIL ALLE RETTIGHETER HUNDRE (100) FOT UNDER DEN DYPESTE DYBDE BORET OG PRODUSERTI NOEN BRØNN SOM LIGGER PÅ DE LEIDE LOKALER. VED Utløpet Av Den Primære Løpetid, I tilfelle Denne Leieavtalen har blitt opprettholdt i full kraft og virkning, og til tross for at det kan være så olje-og/eller gassproduksjon fra DE LEIDE LOKALER eller eiendom sammenslått med DETTE, TAMUS kan kreve og skal ha rett til å motta fra SELSKAPET en passende utgivelse i skrivbar form av ALLE SELSKAPETS rettigheter og eiendommer i DE LEIDE LOKALER som er dypere enn hundre (100) fot under den dypeste dybde boret og produsert på DE LEIDE LOKALER eller eiendom sammenslått med dette. SELSKAPET samtykker i å utføre OG levere TIL TAMUS for registrering I Eiendomsregistrene i fylket eller fylkene der DE LEIDE LOKALENE ligger, alle dokumenter som er nødvendige for å utføre en passende utgivelse av Denne Leieavtalen med hensyn til slikt areal, men hvis DET ikke klarer å gjøre det innen tretti(30) dager etter skriftlig etterspørsel FRA TAMUS, SKAL TAMUS ha rett til å utføre og registrere slike nødvendige dokumenter. I TILLEGG, HVIS DENNE LEIEAVTALEN HAR BLITT KONTINUERLIG OPPRETTHOLDT I KRAFT OG VIRKNING I SAMSVAR med VILKÅRENE, PÅ TIENDE (10TH) ÅRSDAGEN FOR DENNE LEIEAVTALEN, HVIS SELSKAPET IKKE HAR OPPNÅDD PRODUKSJON I BETALENDE MENGDER FRA NOEN FORMASJON ELLER FORMASJONER OVER PRODUSERENDE FORMASJON ELLER FORMASJONER AV EN BRØNN SOM ANGITT AV SELSKAPET I SIN BETEGNELSE AV HVER PRODUKSJONSENHET, UTLØPER DENNE LEIEAVTALEN FOR ALLE RETTIGHETER I SLIKE IKKE-PRODUSERTE FORMASJONER eller FORMASJONER.