Psykodynamisk Tilnærming

Den Psykodynamiske Tilnærmingen til lederskap fokuserer på ledere som bygger en forståelse av deres personlighetskarakteristikker for å vite hvorfor de handler eller reagerer på bestemte måter. Psykodynamikkteori tar sikte på å forklare dynamikken i menneskelig atferd der ligger essensen av lederskap, ved å analysere ulike motiver som styrer en persons oppførsel. Denne informasjonen kan brukes til å utvikle ledere og tilhengere ved å forstå deres svar basert på deres personligheter.

Relaterte Lenker

Du vil kanskje også like Open Systems Model / Role Theory Of Leadership | Sociotechnical Systems | Contingency Theories Of Leadership / Path Goal Leadership Theory / The Great Man Theory | Mcgregors Theory X Og Theory Y | Gruppe-Og Utvekslingsteorier | Sosial Læringsteori | Leader Member Exchange Theory | Trait theories | Lewins Change Management Model | Multiple Linkage Model | Fiedler Model of Leadership | Participative Leadership Theories | Leader-Participative Model | Strategic Contingencies |Transactional Theory of Leadership / McClelland ‘S Theory Of Needs | Reciprocal Influence Approach | Emergent Leadership Theory | Theory Of Idiosyncrasy Credit | Social Identity Theory | Neo-Emergent Theory | Attribution Theory Of Leadership | Leadership Substitute Theory | Theory Z Of Management | Leadership Participation Inventory (LPI) | Self-Leadership | Humanistic theories Of Leadership | Behavioral Approach to Management | Behavioral Theories Of Leadership | Katz’ S Three-Skill Approach

Opprettelsesdato tirsdag, 18 August 2020 Treff 490 Behavioral Theories, leadership characteristics, leadership qualities, leadership ferdigheter, lederskapsstudier, lederstil, personorientert ledelse, studier på ledelse, oppgaveorientert ledelse