juni 09, 2018
2 min lese

Lagre

Perspektiv Fra Karin A. Nielsen, MD

LEGG TIL EMNE I E-POSTVARSLER
Motta en e-post når nye artikler er lagt ut på
vennligst oppgi din e-postadresse for å motta en e-post når nye artikler er lagt ut på .

Abonner

LAGT TIL E-POSTVARSLER
du har lagt til varslene dine. Du vil motta en e-post når nytt innhold er publisert.
Klikk her For Å Administrere E-Postvarsler

du har lagt til varslene dine. Du vil motta en e-post når nytt innhold er publisert.
Klikk her For Å Administrere E-Postvarsler
Tilbake Til Healio
vi kunne ikke behandle forespørselen din. Vennligst prøv igjen senere. Hvis du fortsatt har dette problemet, vennligst kontakt [email protected]
Tilbake Til Healio

ATLANTA-Positive resultater som presenteres her støtter fortsatt utvikling AV PRO 140-Cytodyns undersøkelseshumaniserte monoklonale antistoff for behandling av PASIENTER MED HIV som ikke klarer sine nåværende ART-regimer.

«MENS ART har sterkt avansert gjennom årene, er det behov for nye agenter for å forbedre potens og farmakokinetiske profiler, redusere toksisitet, bekjempe stoffresistens og forbedre bekvemmeligheten for å lette pasientens overholdelse,» Sa Nader Pourhassan, PhD, Cytodyns president og ADMINISTRERENDE DIREKTØR, i en pressemelding.

pro 140 monoklonalt antistoff ble utviklet for å binde SEG TIL CCR5-reseptoren, som blokkerte HIV fra å infisere målceller. Femti pasienter infisert utelukkende MED CCR5-tropic HIV-1 og som hadde dokumentert resistens mot minst to ANTIRETROVIRALE (ARV) legemiddelklasser deltok i en nylig todelt studie. I løpet av den første uken ble deltakerne randomisert til å motta en enkelt, 350 mg subkutan injeksjon AV PRO 140 eller placebo. Alle pasientene fortsatte på SITT sviktende ART-regime. I den andre delen av studien fikk alle deltakerne 24 uker med åpen pro 140 MED et optimalisert bakgrunnsregime.

ifølge forskerne var deltakernes gjennomsnittlige virusmengde ved baseline 4.32 log10. I gjennomsnitt ble deltakerne behandlet med minst 10 Tidligere Arv og var resistente mot minst ni.

en uke etter en enkelt injeksjon MED PRO 140 oppnådde pasientene en gjennomsnittlig virusmengde reduksjon på omtrent 97% fra baseline. Ifølge forskerne møtte forsøket sitt primære effektendepunkt-andelen pasienter med minst 0,5 log10-reduksjoner I HIV-1 RNA fra baseline ved slutten av 1-ukers behandlingsperiode (P < .01).

forskerne sa AT PRO 140 generelt var godt tolerert, og det har ikke vært rapportert noen narkotikarelaterte alvorlige bivirkninger eller behandlingsavbrudd til dags dato. Så langt har 32 pasienter fullført studien, 17 er pågående og tre avsluttet studien tidlig. Forskerne gir fortsatt tilgang TIL PRO 140 til pasienter som fullførte 25 ukers behandling.

Ukentlig har 350 mg injeksjoner AV PRO 140 tidligere vist at regimet potensielt kan brukes som en frittstående terapi for noen tungt behandlingserfarne pasienter. I en 12-ukers studie opprettholdt pasienter som ble behandlet MED PRO 140 virologisk suppresjon etter seponering av ART-regimet.

» med de svært gunstige effektresultatene for denne kombinasjonsbehandlingsstudien, og data fra våre tidligere forsøk og vår pågående monoterapistudie, jobber vi nå mot innlevering av en biologisk lisenssøknad, ELLER BLA, MED FDA FOR PRO 140 i kombinasjonsbehandlingsindikasjon,» Sa Pourhassan.

I Mars godkjente FDA ibalizumab-et annet langtidsvirkende humanisert monoklonalt antistoff utviklet for behandling av multiresistent HIV hos voksne som ikke klarer sine NÅVÆRENDE ART-regimenter. – Av John Schoen

Dhody K, et al. Abstrakt AAR LB15. Presentert på: ASM Microbe; juni 7-11, 2018; Atlanta.

Maddon PJ, et al. Pro140 Sc monoterapi gir langvarig, full virologisk suppresjon hos HIV-pasienter. Presentert på: ASM Microbe; juni 16-20, 2016; Boston.

Avsløring: Pourhassan er president Og ADMINISTRERENDE DIREKTØR I CytoDyn, som sponser rettssaken.

Perspektiv

Tilbake Til Toppen  Karin A. Nielsen, MD)

Karin A. Nielsen, MD

Vi har behov for nye antiretrovirale midler,og feltet har beveget seg mot injeksjonsmidler-langtidsvirkende midler som du kan ta hver uke, hver måned eller hver 2. måned. Denne tilnærmingen har blitt utforsket med andre typer legemidler, som integrasehemmere. Jeg trodde denne studien var interessant, og agenten er lovende når Det gjelder å blokkere R5-reseptorene, slik at pasientene ikke vil få viruset til å binde seg til reseptoren og komme inn i cellen. Disse resultatene ser oppmuntrende ut.

Karin A. Nielsen, MD
Klinisk professor i pediatri
Divisjon for smittsomme sykdommer
David Geffen School Of Medicine
University Of California, Los Angeles

Avsløringer: Nielsen rapporterer ingen relevante økonomiske avsløringer.

Les mer om oss

LEGG TIL EMNE I E-POSTVARSLER
Motta en e-post når nye artikler er lagt ut på
vennligst oppgi din e-postadresse for å motta en e-post når nye artikler er lagt ut på .

Abonner

LAGT TIL E-POSTVARSLER
du har lagt til varslene dine. Du vil motta en e-post når nytt innhold er publisert.
Klikk her For Å Administrere E-Postvarsler

du har lagt til varslene dine. Du vil motta en e-post når nytt innhold er publisert.
Klikk her For Å Administrere E-Postvarsler
Tilbake Til Healio
vi kunne ikke behandle forespørselen din. Vennligst prøv igjen senere. Hvis du fortsatt har dette problemet, vennligst kontakt [email protected]
Tilbake Til Healio

ASM Mikrobe

ASM Mikrobe