forhindre korrosjon metalldeler

ingen metall er helt trygt fra trusselen om korrosjon. Men det er mulig å bremse, håndtere eller stoppe korrosjon før det forårsaker et problem.

det finnes praktiske måter å forhindre korrosjon i metalldeler. Ingeniører kan innlemme korrosjonskontroll i designprosessen. Produsenter kan bruke beskyttende korrosjonsbarrierer. Til slutt kan de som bruker delen ta forebyggende skritt for å forlenge livet.

Be Om Et Tilbud

Hva Er Korrosjon?

Korrosjon oppstår Når et metall reagerer med et oksidasjonsmiddel i sitt miljø. Denne kjemiske reaksjonen kan føre til at metallet nedbrytes over tid, tarnishing utseendet og kompromitterer dets strukturelle integritet.

hver type metall har forskjellige elektrokjemiske egenskaper. Disse egenskapene bestemmer hvilke typer korrosjon delen er sårbar for. For eksempel er jernverktøy utsatt for rust fra langvarig eksponering for fuktighet, mens et kobbertak vil anløpe under virkningen av været. Mens noen metaller står opp mot korrosjon bedre enn andre (avhengig av miljøet), er ingen fri for alle typer korrosjon.

det finnes ingen løsning som passer til alle størrelser for å forhindre korrosjon av metalldeler. Med så mange typer metall og tusenvis av mulige bruksområder, må produsentene bruke ulike metoder for å forebygge og kontrollere korrosjon i ulike metaller.

Måter Å Forhindre Korrosjon Av Metalldeler

Forebygging av korrosjon i metalldeler tar hensyn til alle stadier i prosessen, fra design og produksjon til etterbehandling og vedlikehold.

Be om Et Tilbud

1. Design

Korrosjonskontroll begynner på ingeniørstadiet. Hvis delen er til bruk i et miljø der den er utsatt for korrosjon, bør produsentene designe delen med det i tankene.

for eksempel bør deler utsatt for elementene tillate vann og rusk å renne av i stedet for å samle seg på overflaten. For å redusere spaltekorrosjon, bør designere eliminere smale hull som tillater luft eller væske å komme inn og bli stillestående. For korrosive miljøer, for eksempel i saltvann, kan det være lurt å konstruere for en grad av korrosjon kvote.

2. Beskyttende Belegg

Belegg kan gi et lag av beskyttelse mot korrosjon ved å fungere som en fysisk barriere mellom metalldelene og oksiderende elementer i miljøet. En vanlig metode er galvanisering, hvor produsenter belegger delen med et tynt lag av sink.

Pulverlakk Er en annen effektiv måte å forhindre korrosjon i metalldeler. Ved riktig påføring kan et pulverbelegg forsegle overflaten av delen bort fra miljøet for å beskytte mot korrosjon.

3. Miljøkontroll

mange miljøfaktorer påvirker sannsynligheten for korrosjon. Det bidrar til å holde metalldeler på et rent, tørt sted når de ikke er i bruk. Hvis du har tenkt å lagre dem i lang tid, bør du vurdere å bruke metoder for å kontrollere nivået av svovel, klorid eller oksygen i omgivelsene.

Galvanisk korrosjon oppstår når metalldeler med to forskjellige elektrodepotensialer er i kontakt med en elektrolytt som saltvann. Dette fører til at metallet med høyere elektrodeaktivitet korroderer ved kontaktpunktet. Man kan forhindre galvanisk korrosjon ved å lagre disse delene separat. Denne effekten kan også fungere som et anti-korrosjonsmål, som forklart nedenfor.

Be om Et Tilbud

4. Katodisk Beskyttelse

det er mulig å forhindre korrosjon ved å påføre en motsatt elektrisk strøm på metalloverflaten. En metode for katodisk beskyttelse er en imponert strøm, ved hjelp av en utvendig strøm av elektrisk strøm for å overmanne en korrosiv strøm i delen.

en mindre kompleks metode for katodisk korrosjonsbeskyttelse er bruken av en offeranode. Dette innebærer å feste et lite, reaktivt metall til den delen du ønsker å beskytte. Metallioner vil strømme fra det reaktive metallet til den mindre aktive delen, noe som reduserer korrosjon på bekostning av det mindre stykket.

5. Vedlikehold

Beskyttende belegg, miljøkontroll og katodisk beskyttelse er effektive måter å forhindre korrosjon i metalldeler. Disse tiltakene er imidlertid ingenting uten kontinuerlig vedlikehold og overvåking. Belegg kan slites over tid; selv små kutt og riper kan føre til korrosjon. Sørg for å holde delene rene og bruke ekstra beskyttelse etter behov.