California lov gir gifte ektefeller svært bred breddegrad i å endre, endre og/eller avklare deres økonomiske forhold og respektive eierinteresser I eiendom Postnuptial avtaler kan endre ekteskapelig fellesskapseiendom å skille eller endre egen eiendom til ekteskapelig eiendom, og kan spesifisere på forhånd karakteren av eiendommen ektefellene er i ferd med å erverve. En California postnuptial avtale kan også omdefinere samfunnet eller egen inntekt. Disse eiendom og økonomiske bestemmelser kan gjøres mellom en mann og kone uavhengig av hva underliggende California eiendomsrett ellers ville gi.

som med en premarital avtale, må en postnuptial avtale forhandles og utarbeides med stor forsiktighet. Under California lov, ektepar har et høyt nivå av tillitsforhold plikt til hverandre. Endre karakter av eiendom under ekteskapet kan heve en formodning om uførhet hvis en ektefelle er vanskeligstilte av endringen. For å opprettholde gyldigheten Av En California postnuptial avtale, det er nødvendig at en ektefelle som er «vanskeligstilte» av vilkårene i avtalen fullt ut forstår vilkårene i avtalen og frivillig signere det.