Alt Du Trenger Å Vite Om Quitclaim Deed I Louisiana

i århundrer har menneskeheten hatt fast eiendom/ eiendom i høyeste grad, og i århundrer har menneskeheten utviklet noen av de beste strategiene for å sikre eiendomsoverføring av interesser eller eierrettigheter til nevnte eiendom. Et av verktøyene som er utformet er den ganskekrav gjerning.

men det var ikke alltid der. Før quitclaim deed (som bare ble introdusert I USA i midten av 1800-tallet), var det undersøkelser, landpatenter og warrants. Før det var det seremonier. Livery Av Seisin er en slik, og selv om skriftlige og / eller muntlige kontrakter var involvert, overføring av fast eiendom, spesielt land hadde personen overføre stykke land gi kjøper / mottaker av eiendommen en kvist fra land. Heldigvis, vi trenger ikke å forholde seg til noe av det lenger. I dag er alt du trenger for å lette overføringen av fast eiendom, spesielt til en elsket, en gjerning.

Hva er en quitclaim deed?

også kalt en quitclaim, en ikke-garanti gjerning, eller en quitclaim skjøte form, er det en juridisk bindende instrument som letter overføring av fast eiendom. Hvis du vil formidle eller gi opp dine rettigheter til eiendommen til en elsket, en tillit til et selskap, må du signere denne gjerningen for å vise overføring av rettigheter. Den quitclaim, men ufullkommen, er en av de raskeste måtene å overføre eiendomsrett, og det er, som et resultat, referert til som en rask krav gjerning, om enn feilaktig.

parten som overfører sine interesser, refereres til som stipendiat mens mottakeren av rettighetene er stipendiat.

Hvorfor er det avsluttende kravet en ufullkommen gjerning?

selv om juridisk bindende og anerkjent av loven, letter quitclaim transport av rettigheter til eiendom, uten noen garantier. Hva dette betyr er at i motsetning til andre juridiske transportmidler som garanti gjerninger, vil quitclaim gjerning I Louisiana bare formidle interessene holdt av grantor på tidspunktet for utførelsen av gjerning. Dette instrumentet gir ingen garantier for at grantor er den faktiske eieren av eiendommen de formidler rettigheter fra. Kort sagt, med det ganskekrav, det er ingen garanti for tittelen.

uten garanti om tittel har en stipendiat liten og i andre tilfeller ingen rettslig regress mot stipendiaten hvis tittelen har problemer / mangler i fremtiden. Med så liten beskyttelse anbefales quitclaims bruk ofte til bruk blant familie eller fester som kjenner hverandre godt.

Tittelfeil å være oppmerksom på

som nevnt ovenfor, kan tittelen en stipendiat mottar når stipendiaten avslutter sitt krav på eiendommen, ha problemer som kan bety tap av overførte rettigheter. Disse tittelfeilene varierer og kommer ofte til lys når et tittelsøk utføres.

feilene inkluderer feil i offentlige registre, ukjente heftelser på eiendommen, eller en ulovlig gjerning. Andre problemer inkluderer undisclosed heftelser, manglende arvinger, forfalskninger, grensespørsmål, ukjente servitutter, eller en avdekket vil

Når det gjelder avdekket vil, bør du huske på at hvis det er senere avslørt at en vilje kalt en noen andre arving til eiendommen, stipendiat vil måtte miste sine rettigheter til eiendommen. En siste vilje har forrang over en ganskekrav.

hvis du ønsker å overføre dine rettigheter/ interesser på fast eiendom til din ektefelle, merk at skjøtet overføringen ikke vil frifinne deg fra noen boliglån gjeld. Til tross for overføring av rettigheter, gir lånepapirene deg fortsatt som en part som er ansvarlig for gjelden. Så, du må fortsatt betale. Dette gjelder også når du går gjennom en skilsmisse – selv om du overfører dine rettigheter til din eks, vil du fortsatt ha ansvar for boliglånsgjelden, med mindre du kommer til en annen forståelse under skilsmisseforhandlingene.

Krav til gyldigheten av quitclaim

en prøve uten garantibevis på nettet vil avsløre at dette juridiske instrumentet må utarbeides i et bestemt format. For å komme i gang, må du laste ned en Gratis Louisiana quitclaim gjerning skjema. Dette skjemaet kommer som en utskrivbar PDF.

 • i henhold til vedtektene, I Sivilloven 1839, må din gratis skjemaform oppfylle noen minimumskrav. Kravene inkluderer:

  • gjerningen må være skriftlig

  • dens gjennomføring (signering av ganskekrav) bør skje i nærvær av notarius publicus. Uten notarius publicus, kan henrettelsen gjøres foran noen annen autorisert offiser av loven.

  • under henrettelsen skal det være to uavhengige vitner.

  • grantor (s) må signere skjøtet, og under grantor og grantee signaturer, det bør være medfølgende skrevet eller trykt navn.

  • salget bør tilby en garanti mot utkastelse.

  • for grantor og stipendiat, noen av de viktige detaljene som kreves inkluderer deres fulle juridiske navn, sivilstand, deres bosted, samt deres fulle postadresser.

  • hvis stipendiaten er gift, bør de inkludere ektefellens juridiske navn, samt en erklæring for å detaljere eventuelle endringer i sivilstatus.

  • dokumentet må også ha full juridisk beskrivelse av eiendommen, inkludert adresse og kommunal ID. ID-nummeret skal ledsages av trykt, stemplet eller skrevet navnet på advokat eller notarius publicus.

  • en resitasjon av mengden av vederlag betalt er også viktig.

Opptak

dokumentet skal registreres kort tid etter utførelsen. Innspillingsstilen vedtatt Av Staten Louisiana følger» race-notice » opptak vedtekter. Denne vedtekten fastsetter at den første parten til å registrere quitclaim er partiet som har prioritet av eierskap av eiendommen dersom en tvist oppstår. Selv om en annen grantee betaler mer (en bona fide kjøper) for eiendommen, betyr tidlig registrering av eiendommens gjerning at den andre grantee ikke har noen rettigheter til eiendommen. Ellers ville den første stipendiaten bli tvunget til å miste rettighetene til eiendommen.

behovet for riktig opptak er videre hevdet I CC 517 som bemerker at ingen frivillig overføring av eiendom eierrett er effektiv med mindre registrert i offentlige land poster i sognet at eiendommen ligger. Opptaket gjør publikum oppmerksom på eierskiftet, og det bevarer også tittelkjeden, samtidig som det gir stipendiaten noen rettigheter til landet.

vil du forberede en quitclaim for din bolig i New Orleans, Shreveport, Baton Rouge, Metairie, Lake Charles, Houma, Kenner eller noen annen by I Louisiana? Last ned vår gratis quitclaim gjerning skjema her for å komme i gang i dag.