i Virginia, skilsmisse par bruke en quitclaim å gi fullstendig eierskap til ektefelle som ble tildelt hjemmet og å fjerne den andre ektefellens navn fra en eiendom tittel. Det er imidlertid viktig å forstå at å fjerne alle eierrettigheter ikke frigjør deg fra ansvar for boliglån.

Virginia Quitclaim Lover: Begrensninger Og Fordeler

Signering av en quitclaim gjerning frigjør din interesse for eiendommen, men det fortsetter å forbli som sikkerhet for gjeld, inkludert boliglån og skatter, uavhengig av hvis navn vises på tittelen. Dette betyr at du ikke har noen rettigheter til eiendommen, men du er fortsatt juridisk forpliktet til å betale eventuelle gjeld som påløper mens du ble oppført som eier. Det er nyttig å sende den signerte quitclaim med fylket opptakeren så snart du registrerer det.

Refinansiering er den eneste Metoden for å overføre eller fjerne ansvar for eventuelle utestående skatt gjeld, forfalt boliglån betalinger, eller heftelser til den andre ektefellens navn. For ektefellen som er tildelt huset, beskytter refinansiering mot foreclosure.

hvis begge ektefeller er enige om vilkårene i et skilsmisseoppgjør, er en quitclaim gjerning den raskeste, enkleste og minst kostbare måten å fjerne ektefellens navn fra gjerningen til eiendommen. Hvis begge ektefeller ikke er enige om oppgjør av eiendeler og gjeld, vil retten avgjøre en rettferdig oppdeling.

Kontakt family law advokater På Select Law Partners i dag for å få hjelp med saken din.