College Of Engineering Forslag Behandling Tidslinje

for ytterligere å bistå med høy kvalitet forslag som kommer fra Michigan State University College Of Engineering, er fakultetet pålagt å følge forslaget forberedelse tidslinjen. Denne nye fristen er ment å være gjensidig fordelaktig for Både Pi og Forskningsadministratorer. Forskningsadministratorer vil ha tilstrekkelig tid til å gjennomgå dokumenter for overholdelse, og Pi vil kunne skifte oppmerksomhet fullt ut til de vitenskapelige/tekniske dokumentene. Vi forventer at dette vil forbedre kvaliteten på hele forslaget og resultere i høyere finansieringssuksess.

den nye tidsfristpolitikken trådte i kraft 1.November 2018. Ta gjerne kontakt med DER hvis du har spørsmål eller bekymringer. Forslag som oppfyller disse retningslinjene vil ha forrang over forslag som ikke gjør det. Per OSP frist policy, alle utsatte forslag* (sendt innen 8 timer etter sponsorens frist) må være spesielt godkjent skriftlig Av Associate Dean For Research (eller dean delegate) FØR OSP kan begynne sin gjennomgang og innlevering.

Minimum-10
Virkedager
Før Sponsorfrist

Pi vil fullføre: Divisjon For Engineering Research Proposal Processing Form (PPF)
PI varsler avdelingsleder av spesielle hensyn.
Oppfordring Klar FOR OSP Gjennomgang-10 dager

6 – Virkedager

Endelig Avdelingsbudsjett Og Forslagsutviklingsdokument Rutet For Godkjenninger-6 dager

5 – Arbeidsdager

Alle ikke-tekniske dokumenter TIL DER-5 dager

Ikke-Tekniske Dokumenter som må fylles ut 5 dager før inkluderer:

 1. Budsjett
 2. Budsjettjustering
 3. Prosjektsammendrag
 4. Fasiliteter, Utstyr Og Andre Ressurser
 5. Biografisk Skisse (for Alle Pi-Er)
 6. Nåværende Og Ventende Støtte (inkluder dette forslaget som ‘ventende’ for HVER PI)
 7. datahåndteringsplan
 8. samarbeidspartnere Og Andre Tilknytninger (Bruk Nsf Excel-Mal For Hver Pi)
 9. Støttebrev Bare Hvis Anmodet Av Oppfordringen
 10. Bekreftelse Av Kostnadsandel Hvis Det Kreves Av Oppfordring
 11. Fullførte Dokumenter Fra Underleverandør(Er) Inkludert kostnadsandel (hvis aktuelt)
 12. Fullførte dokumenter fra konsulent (hvis aktuelt)

*»Tekniske dokumenter kan betegnes som en «beskrivelse», En Forskningsstrategi, Et Teknisk forslag osv. men de betyr alle det samme; det vitenskapelige forslaget selv.

3 – Arbeidsdager

Endelig Forslag Til Innsending TIL OSP-3 dager

Forslag Forfallsdato

Forslag sendt i tide. FOR on-time elektroniske søknader innsendt AV OSP, HAR OSP en forpliktelse til å sende forslaget minst 1 (en) virkedag før fristen dato.

KONTRAKTER (Foderal eller Industri) og INTERNASJONALE aktiviteter folger ikke ovennevnte innleveringsfrist politikk. Disse typer oppfordringer trenger ekstra forberedelsestid av der & gjennomgangstid/forhandlingstid AV OSP/Business Connect.

vennligst kontakt DER for å etablere en tidslinjeplan.

*At-Risk Proposal Submissions

Per OSPS Forslag Innleveringsfrist Policy: «et sent forslag anses å være utsatt når DET leveres TIL OSP innen 8 åpningstider etter innleveringsfristen. Utsatt forslaget må være spesielt godkjent av associate dean for research (eller dean delegate) før det er anmeldt AV OSP. ETTER å ha mottatt påtegning fra forskningsdan, VIL OSP gjøre en rimelig innsats for å sende inn det godkjente forslaget. OSP kan ikke sikre de samme forslaget servicenivåer for utsatte forslag som kan sette mottak av sponsor. Påtegning av forskning dekan bør være basert på formildende omstendigheter som kan fortjene en sen innsending.

et eksempel på en formildende omstendighet er når en oppfordring er utgitt bare 30 dager før forfallsdato, og forslaget inkluderer flere etterforskere, subawards, forslagets administrative seksjoner har blitt adressert med institutt og / eller høyskole, som aktuelt, OG OSP (f. eks. RFA ble gitt TIL OSP minst 10 virkedager før; budsjett gitt TIL OSP for gjennomgang 6 virkedager før, alle ikke-tekniske dokumenter TIL der 5 virkedager før, etc.), og den endelige pakken er utstyrt med nok tid til å sende inn riktig.»