Stolthet vs Tillit

Selv Om begrepene Stolthet og Tillit ser ut til å være like i betydning, finnes det mange forskjeller mellom de to begrepene. Selv i vårt daglige liv kan linjen mellom stolthet og selvtillit virke ganske sløret i visse situasjoner. La oss definere de to begrepene på følgende måte. Stolthet refererer til tilfredsstillelsen som en person får av sine evner og prestasjoner. Tillit, derimot, refererer til tilliten som noen har om noe. En betydelig forskjell mellom de to stammer fra kvaliteten på ydmykhet. En person som er stolt eller full av stolthet, er ikke ydmyk. Men en person som er trygg, er ydmyk. Han tar hensyn til andres råd. Denne artikkelen forsøker å markere forskjellene mellom stolthet og tillit mens forklare de to begrepene.

Hva Betyr Stolthet?

ifølge Oxford English Dictionary kan stolthet defineres som glede eller tilfredshet oppnådd fra prestasjoner, kvaliteter eller eiendeler. Stolthet gjør at en person føler seg stolt. Dette understreker at en person kan være stolt av så mange aspekter av sitt liv som hans evner, utseende, rikdom, makt, etc. Når en person begynner å være stolt av sine evner, skaper dette et bilde av personen som øverste i forhold til andre. Et slikt individ er vanligvis engrossed i seg selv og betaler mindre oppmerksomhet til andre. Også personen begynner å avvise noen råd fra andre, og tenker at han er bedre enn dem. Selv den minste form for kritikk er tilstrekkelig til å skape antagonistiske følelser i personen mot de som direkte konstruktiv kritikk. En stolt person anerkjenner sjelden sine feil og har ofte en tendens til å klandre andre. Dette understreker at i motsetning til en trygg person, er en stolt person ikke ydmyk. Han er full av seg selv at han begynner å bli blindet for sine feil. Denne typen stolthet er veldig usunn spesielt for personlig vekst.

Forskjellen Mellom Stolthet Og Selvtillit

Stolthet gjør at man føler seg stolt. En stolt kvinne

hva Betyr Tillit?

Tillit er tillit eller annet selvsikkerhet. Det betegner avhengigheten som en person besitter på noe eller noen. Når en person er trygg på sine evner og ferdigheter, er det et høyt potensial for den enkelte å nå sine mål. Tillit gir en ekstra forsikring til personen til å utføre godt. Tillit spiller en viktig rolle i utvikling og vekst av et individ. Det tillater den enkelte å ha tillit og tro på seg selv. I motsetning til en stolt person har en trygg person en god forståelse av sin identitet. Han er klar over sine styrker og svakheter. Dette tillater ham å være åpen for kritikk og råd fra andre og bedre seg selv. En selvsikker person klandrer ikke andre for sine feil og er forberedt på å ta ansvar. Innenfor en trygg person kan kvaliteten på ydmykhet observeres, i motsetning til en stolt person.

 Stolthet vs Tillit

en selvsikker gutt

hva er forskjellen Mellom Stolthet og Selvtillit?

• Stolthet refererer til tilfredsstillelsen som en person får av sine evner og prestasjoner, og det får ham til å føle seg stolt, Mens Tillit refererer til tilliten til at noen har noe.

* en stolt person er ikke ydmyk mens en trygg person er.

* en stolt person mener at han er i stand til noe, men en trygg person er klar over hans feil.

* en stolt person avviser kritikk og råd mens en trygg person bruker dem for sin vekst.