Retikulohistiocytomer er godartede hudtumorer som vanligvis presenterer seg som enten ensomme eller flere kutane knuter. Retikulohistiocytose kan oppstå som ensomme eller generaliserte hudtumorer eller kutane lesjoner med systemisk involvering og er potensielt forbundet med intern malignitet. En kvinne med en ensom rød knute på kneet er beskrevet i hvilken den kliniske differensialdiagnosen inkluderte dermatofibroma og amelanotisk malignt melanom. Hematoksylin-og eosin-farging og immunoperoksidasestudier av biopsiprøven etablerte diagnosen retikulohistiocytom hos voksne (enslig epitelioid histiocytom). Retikulohistiocytom er preget av mononukleære, og noen ganger multinukleære, histiocytter med eosinofil «glassaktig» cytoplasma. Den immunhistokjemiske profilen til et retikulohistiocytom viser konsistent positivt uttrykk FOR CD68 (en markør som uttrykkes av histiocytter, men kan også vise positiv farging i melanomer og karsinomer), CD163 (en veldig spesifikk markør for histiocytter) og vimentin. Retikulohistiocytomer viser variabelt positivt uttrykk FOR MITF (mikroftalmi transkripsjonsfaktor) og s100 protein, som begge er mer vanlig brukt som markører for melanocytter. Gjentakelse av retikulohistiocytom er sjelden, selv for pasienter med ufullstendig fjernet lesjon. Men vår pasient valgte å ha sin gjenværende svulst helt skåret ut.