Bark er den ytre delen av noe, som gjelder for den ytre delen av stammene og røttene til trær og planter (rhytidomas). Vi snakker også om brødskorpen (den harde delen som dekker den) eller for eksempel hjerneskorpen; og også i forlengelse gjelder den for immaterielle ting, som når vi sier «livets hardhet gjorde det skjult bak en skare av likegyldighet», og bruker det som et synonym for skall.

jordskorpen er et tynt lag av stein, det ytterste og mest solide på planeten, dannet av lag, med en tykkelse på mellom 6 og 70 kilometer, og er dekket av sedimenter. Det er også kjent som sial, fordi det hovedsakelig består av silisium og aluminium. Under jordskorpen ligger mantelen.

havskorpen er dekket av havet. Den kontinentale skorpe er det tørre landet, som blir tykkere i fjellområder, som dannes når platene som danner jordskorpen, skyves oppover når de kolliderer med hverandre. På fjellsteder kan skorpen nå opptil 100 kilometer. Når de synker, danner de feil.

I Biologi dekker hjernebarken de cerebrale hemisfærer, og består av nervevev. Den har langstrakte og sinuøse prominenser, kalt circumvolutions, hvor riftene eller dype sporene er ansvarlige for å skille dem.

i Botanikk er barken av trær og planter den som dekker treet for beskyttelsesformål, spesielt fra termiske varianter og fra angrep av eksterne midler som insekter eller parasitter. Det brukes til å skaffe organisk gjødsel.