Aacr Project Genomics Evidence Neoplasia Information Exchange (GENIE) Er et flerfaset, flerårig, nasjonalt og internasjonalt prosjekt som katalyserer presisjons onkologi gjennom utvikling av et regulatorisk register som samler og knytter klinisk grad av kreftgenomiske data med kliniske resultater fra titusenvis av kreftpasienter behandlet ved deltakende institusjoner.

Aacr Project GENIE oppfyller et udekket behov i onkologi ved å gi den statistiske kraften som er nødvendig for å forbedre klinisk beslutningstaking, spesielt i tilfelle av sjeldne kreftformer og sjeldne varianter i vanlige kreftformer. I tillegg kan registeret drive ny klinisk og translasjonell forskning.

GENIE-plattformen ble designet for å integrere og knytte kliniske kreftgenomiske data med kliniske utfallsdata for titusenvis av kreftpasienter behandlet ved flere institusjoner over hele verden. Sage fungerer som data hosting og integrasjon hub For Project GENIE og vedlikeholder databaser På Synapse som vert prøven og klinisk nivå informasjon og tilhørende genomiske data, inkludert somatiske varianter, kopi-nummer endringer, og fusion data. For å harmonisere informasjon på tvers av åtte store akademiske sentre utviklet Og distribuerte Sage detaljerte dataordbøker, formater og Sop-er som beskriver arbeidsflytstrømmene som kreves av hver institusjon, samt databehandlingsrørledninger for å validere og harmonisere dataene.

datautgivelser finner sted hele året. Gå Til Synapse-siden for de siste utgivelsene:

LAST NED DATA