a kaliforniai törvények nagyon széles mozgásteret biztosítanak a házas házastársaknak pénzügyi kapcsolatuk és tulajdoni érdekeik módosításában, megváltoztatásában és/vagy tisztázásában a házasságkötés utáni megállapodások megváltoztathatják a házassági közös vagyont, hogy elkülönüljenek, vagy a különálló vagyont házastársi vagyonra változtassák, és előre meghatározhatják a házastársak által megszerezni kívánt vagyon jellegét. A kaliforniai postnuptial megállapodás újradefiniálhatja a közösséget vagy a külön jövedelmet is. Ezek a vagyon-és pénzügyi meghatározások férj és feleség között történhetnek, függetlenül attól, hogy a kaliforniai közösségi tulajdonjog milyen alapul szolgálna.

a házasság előtti megállapodáshoz hasonlóan a házasság utáni megállapodást is nagy gonddal kell megtárgyalni és megfogalmazni. A kaliforniai törvények szerint, a házaspárok magas szintű bizalmi kötelezettséggel rendelkeznek egymással szemben. A vagyon jellegének megváltoztatása a házasság alatt érvénytelenség vélelmét vonhatja maga után, ha az egyik házastársat hátrányos helyzetbe hozza a változás. A kaliforniai postnuptial megállapodás érvényességének fenntartásához szükséges, hogy a megállapodás feltételei szerint “hátrányos helyzetű” házastárs teljes mértékben megértse a megállapodás feltételeit, és önként írja alá.