College of Engineering javaslat feldolgozása Timeline

további segítséget nyújt a magas színvonalú javaslatokat érkező Michigan State University College of Engineering, kar kötelesek követni a javaslat előkészítése idővonal. Ez az új határidő kölcsönösen előnyös mind a PI-k, mind a kutatási adminisztrátorok számára. A kutatási adminisztrátoroknak elegendő idejük lesz a dokumentumok megfelelőségi felülvizsgálatára, a PI-k pedig teljes mértékben a tudományos/műszaki dokumentumokra fordíthatják figyelmüket. Arra számítunk, hogy ez javítja a teljes javaslat minőségét, és nagyobb finanszírozási sikert eredményez.

az új határidő politika lépett hatályba November 1, 2018. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, nyugodtan forduljon DERHEZ. Az ezen iránymutatásoknak megfelelő javaslatok elsőbbséget élveznek azokkal a javaslatokkal szemben, amelyek nem. Az OSP határidőre vonatkozó szabályzata szerint az összes veszélyeztetett javaslatot* (amelyet a szponzor határidejétől számított 8 órán belül nyújtottak be) a kutatási dékánnak (vagy a dékán delegáltjának) írásban kifejezetten jóvá kell hagynia, mielőtt az OSP megkezdheti felülvizsgálatát és benyújtását.

Minimum-10
munkanap
a szponzor határideje előtt

a PI befejeződik: a mérnöki kutatási javaslat feldolgozási űrlapjának részlege (PPF)
a PI értesíti az osztály elnökét bármilyen különleges megfontolásról.
felhívás készen áll az OSP felülvizsgálatára-10 nap

6 – munkanapok

végleges Megyei költségvetés és Javaslatfejlesztési dokumentum jóváhagyásra irányítva-6 nap

5 – munkanapok

a DER – 5 napig tartó nem műszaki dokumentumok

az 5 nappal korábban kitöltendő nem műszaki dokumentumok a következőket tartalmazzák:

 1. költségvetés
 2. költségvetés indoklása
 3. projekt összefoglaló
 4. létesítmények, berendezések és egyéb források
 5. életrajzi vázlat (minden pi számára)
 6. aktuális és függőben lévő támogatás (ezt a javaslatot minden PI esetében függőben kell tartani)
 7. Adatkezelési terv
 8. együttműködők és egyéb partnerek (NSF Excel sablont használjon minden egyes Pi-hez)
 9. támogató levelek csak akkor, ha a megkeresés kéri
 10. a költségmegosztás megerősítése, ha a megkeresés megköveteli
 11. alvállalkozó(k) által kitöltött dokumentumok, beleértve a költségrészesedés (adott esetben)
 12. tanácsadó (k) által kitöltött dokumentumok (adott esetben)

*”a” műszaki “dokumentumokat ” leírásnak”, kutatási stratégiának, technikai javaslatnak stb., mindazonáltal mind ugyanazt jelentik; maga a tudományos javaslat.

3 – munkanapok

az OSP – hez benyújtandó végleges javaslat-3 nap

javaslat esedékessége

a javaslatot időben benyújtották. Az OSP által időben benyújtott elektronikus pályázatok esetében az OSP kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatot legalább 1 (egy) munkanappal a határidő lejárta előtt nyújtja be.

a szerződések (szövetségi vagy ipari) és a nemzetközi tevékenységek nem követik a fenti benyújtási határidőre vonatkozó irányelveket. Az ilyen típusú felkérések további előkészítési időt igényelnek DER & felülvizsgálati idő/tárgyalási idő az OSP / Business Connect szerint.

kérjük, forduljon a DER-hez az idővonal ütemezésének létrehozásához.

*veszélyeztetett pályázatok benyújtása

az OSP javaslat benyújtási határidejére vonatkozó politikája szerint: “a késedelmes pályázat akkor tekinthető veszélyeztetettnek, ha azt a benyújtási határidőt követő 8 munkanapon belül eljuttatják az OSP-hez. A veszélyeztetett javaslatot a kutatási dékánnak (vagy a dékáni küldöttnek) kifejezetten jóvá kell hagynia, mielőtt az OSP felülvizsgálja. Miután megkapta a kutatási dékán jóváhagyását, az OSP ésszerű erőfeszítéseket tesz a jóváhagyott javaslat benyújtására. Az OSP nem tudja biztosítani ugyanazokat a pályázati szolgáltatási szinteket a veszélyeztetett pályázatok esetében, amelyek veszélyeztethetik a szponzor általi átvételt. A kutatási dékán jóváhagyásának enyhítő körülményeken kell alapulnia, amelyek késői benyújtást érdemelhetnek.

példa az enyhítő körülményre, amikor a megkeresést csak 30 nappal az esedékesség napja előtt teszik közzé, és a javaslat több nyomozót, aldíjat tartalmaz, a javaslat adminisztratív szakaszait a tanszékkel és/vagy adott esetben a főiskolával és az OSP-vel (pl. az RFA-t legalább 10 munkanappal korábban nyújtották be az OSP-nek; az OSP-nek 6 munkanappal korábban rendelkezésre bocsátott költségvetést, az összes nem MŰSZAKI dokumentumot a DER 5 munkanappal korábban stb.), és a végső csomag elegendő időt biztosít a megfelelő benyújtáshoz.”