Kalifornian laki antaa naimisissa oleville puolisoille hyvin laajan liikkumavaran taloudellisten suhteidensa ja omistusosuuksiensa muuttamisessa, muuttamisessa ja/tai selventämisessä, kun Avioehtosopimukset voivat muuttaa yhteistä omaisuutta erilliseksi tai muuttaa erillistä omaisuutta siviilioikeudelliseksi omaisuudeksi, ja ne voivat määritellä etukäteen omaisuuden luonteen, jonka puolisot ovat hankkimassa. Kalifornian postnuptiaalinen sopimus voi myös määritellä uudelleen yhteisön tai erilliset tulot. Nämä omaisuus-ja taloudelliset määritykset voidaan tehdä miehen ja vaimon välillä riippumatta siitä, mitä taustalla oleva Kalifornian yhteinen omaisuuslaki muutoin antaisi.

kuten esiaviollisessa sopimuksessa, myös postnuptiosopimus on neuvoteltava ja laadittava huolella. Kalifornian lain mukaan aviopareilla on suuri luottamusvelvollisuus toisiaan kohtaan. Omaisuuden luonteen muuttaminen avioliiton aikana voi nostaa työkyvyttömyysolettaman, jos toinen puolisoista on muutoksesta epäedullisessa asemassa. Jotta Kalifornian postnuptiosopimuksen voimassaolo säilyisi, on välttämätöntä, että puoliso, joka on sopimuksen ehdoilla ”epäedullisessa asemassa”, ymmärtää täysin sopimuksen ehdot ja allekirjoittaa sen vapaaehtoisesti.